tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
drukuj

Archwium - Przetargi

Przetarg nieograniczony

ZP/ZOE/16/2019

"Hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej sp. z o.o. w Ostródzie"

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2 

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 5a

załącznik nr 6

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Formularz oferty po modyfikacji SIWZ

 

 

 

Przetarg nieograniczony 

ZP/ZOE/15/2019

„ Budowa instalacji powietrznych gazowych pomp ciepła wraz z kotłem, instalacją gazową oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

ZP/ZOE/14/2019

„ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja (dostawa i montaż) instalacji oświetlenia wewnętrznego w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Ogłoszenie 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania [1]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa

 

 

Przetarg nieograniczony 

Ogłoszenie nr 610362-N-2019 z dnia 2019-10-15 r.

ZP/ZOE/13/2019

„ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja (dostawa i montaż) instalacji oświetlenia wewnętrznego w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 2a

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6

Załacznik nr 7

Załacznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie

Ogłasza przetarg ofertowy na zakup materiałów - stali - pochodzących z kadłubów łodzi, stanowiących mienie Spółki

 

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Zapytanie ofertowe

"Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 Stertil-Koni."

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi [1]

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu 

ZP/ZOE/10/2019 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów stanowiących mienie spółki 

 

Ogłoszenie 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony 

Ogłoszenie nr 586812-N-2019

Dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych panelowych (segmentowych) w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew.186/5, obr.0010, jedn. ew.281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie, w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania [1]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 586066-N-2019

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na: Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 Stertil-Koni".

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowlanego oraz zarzadzanie projektem „Poprawa efektywności energetycznej
w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków UE.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Protokół z otwarcia ofert

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 570139-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty przygotowawcze do ocieplenia ścian wolnostojącego budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. Ew. 281501_1 Miasto Ostróda” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załącznik nr 6

Załacznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załacznik nr 10

 

Informacja o wynikach postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu informacji o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510169109

Umowa

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 571040-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: „Ocieplenie dachów wolnostojącego budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku poistepowania [1]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510169194

Umowa

 


Ogłoszenie nr 571224-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: „Ocieplenie ścian oraz roboty uzupełniające przy termomodernizacji wolnostojącego budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania [1]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510169270

Umowa

 

 

 

Ogłoszenie nr 572136-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: Finansowanie w formie leasingu zakupu 6 szt. używanych autobusów marki Solaris

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Ogłoszenie 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [1] 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [2] 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [3]

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [4]

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [5]

Informacja o zmianie treści SIWZ 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [6]

Załącznik nr 1 do pytania [6] do SIWZ

Załącznik nr 2 do pytania [6] do SIWZ

Załącznik nr 3 do pytania [6] do SIWZ

Załącznik nr 4 do pytania [6] do SIWZ

Załącznik nr 5 do pytania [6] do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [7]

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [8]

Załącznik nr 1 do pytania [8] do SIWZ

Załącznik nr 2 do pytania [8] do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [9]

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [10]

Informacja z otwarcia ofert 

Upoważnienie 

Informacja o wyniku postępowania

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa Leasingu Operacyjnego nr 298578

Umowa Leasingu Operacyjnego nr 298579; 298582; 298580; 298581

 

 

 

Ogłoszenie nr 573293-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: Dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych panelowych (segmentowych) w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Ogłoszenie 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [1]

 

Informacja z otwrcia ofert

Informacja o wyniku postępowania 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert

Unieważnienie postępowania 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 576290-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińskomazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [1]

Upoważnienie

 

Informacja z otwrcia ofert

Informacja o wyniku postępowania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

umowa

 

 

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iga Rynkiewicz
Odpowiada:Iga Rynkiewicz
Wytworzył:Iga Rynkiewicz
Data ostatniej zmiany:2020-01-17 14:15:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 27328