tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
drukuj

Archwium - Przetargi

                                  PRZETARG 2018
                                         MAJ/2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA       POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR1           POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR2           POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR3           POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR4           POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR5           POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR6           POBIERZ PLIK
SIWZ                             POBIERZ PLIK
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY POBIERZ PLIK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  POBIERZ PLIK 

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZ UE
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE

TREŚĆ OGŁOSZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR1      POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR2      POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR3      POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR4      POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR5      POBIERZ PLIK
SIWZ                        POBIERZ PLIK

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

POBIERZ PLIK
POBIERZ PLIK
POBIERZ PLIK
POBIERZ PLIK

POBIERZ PLIK
POBIERZ PLIK

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania  

ZAPYTANIE OFERTOWE 2017

WRZESIEŃ/2017

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Żegluga Ostródzko – Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań
z przeprowadzonych badań.

Pisemne oferty na przeprowadzenie badania należy przesłać pocztą
lub złożyć w siedzibie Spółki, adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka
z o.o. w Ostródzie, 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49   z dopiskiem    „oferta na badanie sprawozdania finansowego”.   Termin przyjmowania ofert upływa  z dniem 25.10.2017 roku.

Informacji udzielają:
Anna Błach – 89 670 92 22
Małgorzata Stelmaszczyk – 89 670 92 14
Kartę informacyjną Spółki można otrzymać pisząc na email:
a.blach@zegluga.com.pl    lub  sekretariat@zegluga.com.pl


 ZAPYTANIE OFERTOWE 2016

WRZESIEŃ/2016

Żegluga Ostródzko-Elbląska

Sp. z o.o.  w Ostródzie

 

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016.


Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie  Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49    lub   przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49  w terminie  do dnia 31.10.2016 r.
PRZETARGI 2016

SIERPIEŃ 3/2016

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej pt. „Koncepcja zmniejszenia emisyjności transportu miejskiego w Ostródzie”, na potrzeby przygotowania aplikacyjnej i wykonawczej dokumentacji technicznej oraz wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji.

ZAPYTANIE OFERTOWE POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 POBIERZ PLIKMAJ 2/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZUE
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE  POBIERZ PLIK

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY     POBIERZ PLIK


MAJ 1/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZUE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 6 ZARZĄDZENIE O POWOŁANIU KOMISJI PRZETARGOWEJ  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 7 WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE  POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY     POBIERZ PLIK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   POBIERZ PLIKPRZETARGI 2015

KWIECIEŃ 2/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWYPOBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK

KWIECIEŃ 1/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY POBIERZ PLIK

Pytania i odpowiedzi do przetargu POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIEO WYBORZE OFERTY POBIERZ PLIK


ARCHIWUM PRZETARGI 2014
ZAPYTANIE OFERTOWE

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
 
Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49 lub przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49 w terminie do dnia 21.10.2014 r.
 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@zegluga.com.pl
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA :HURTOWA DOSTAWA AUTOGAZU DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO ELBLASKIEJ

SIWZ ZP 4 14-04-2014

ZAŁ NR1 DO SIWZ ZP 4

ZAŁ NR2 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR4 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR5 DO SIWZ ZP4

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: HURTOWA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ

SIWZ ZP 3  14-04-2014

ZAŁ NR 1 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 2 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 4 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 5 DO SIWZ ZP 3


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UBEZPIECZNIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ

SIWZ_ubezpieczenie majątku i innych interesów 05.03.2014

Załącznik nr10 Bilans

Załącznik nr10 SIWZ F01 III kwartał 2013r

Załącznik nr10 KRS

Załącznik nr10 Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Gołębiewski
Odpowiada:Marek Gołębiewski
Wytworzył:Marek Gołębiewski
Data ostatniej zmiany:2018-06-21 12:59:06
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 27328