tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
drukuj

Archwium - Przetargi

PRZETARGI 2015

KWIECIEŃ 2/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ 
POBIERZ PLIK


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY POBIERZ PLIK
WNIOSEK DYREKTORA POBIERZ PLIK

KWIECIEŃ 1/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY POBIERZ PLIK


ARCHIWUM PRZETARGI 2014
ZAPYTANIE OFERTOWE

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
 
Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49 lub przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49 w terminie do dnia 21.10.2014 r.
 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@zegluga.com.pl
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA :HURTOWA DOSTAWA AUTOGAZU DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO ELBLASKIEJ

SIWZ ZP 4 14-04-2014

ZAŁ NR1 DO SIWZ ZP 4

ZAŁ NR2 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR4 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR5 DO SIWZ ZP4

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: HURTOWA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ

SIWZ ZP 3  14-04-2014

ZAŁ NR 1 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 2 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 4 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 5 DO SIWZ ZP 3


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UBEZPIECZNIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ

SIWZ_ubezpieczenie majątku i innych interesów 05.03.2014

Załącznik nr10 Bilans

Załącznik nr10 SIWZ F01 III kwartał 2013r

Załącznik nr10 KRS

Załącznik nr10 Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Gołębiewski
Odpowiada:Marek Gołębiewski
Wytworzył:Marek Gołębiewski
Data ostatniej zmiany:2015-04-12 21:28:57
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 27328