tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
drukuj

Archwium - Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZ UE
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE

TREŚĆ OGŁOSZENIA POBIERZ PLIK

ZAPYTANIE OFERTOWE 2017

WRZESIEŃ/2017

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Żegluga Ostródzko – Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań
z przeprowadzonych badań.

Pisemne oferty na przeprowadzenie badania należy przesłać pocztą
lub złożyć w siedzibie Spółki, adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka
z o.o. w Ostródzie, 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49   z dopiskiem    „oferta na badanie sprawozdania finansowego”.   Termin przyjmowania ofert upływa  z dniem 25.10.2017 roku.

Informacji udzielają:
Anna Błach – 89 670 92 22
Małgorzata Stelmaszczyk – 89 670 92 14
Kartę informacyjną Spółki można otrzymać pisząc na email:
a.blach@zegluga.com.pl    lub  sekretariat@zegluga.com.pl


 



ZAPYTANIE OFERTOWE 2016

WRZESIEŃ/2016

Żegluga Ostródzko-Elbląska

Sp. z o.o.  w Ostródzie

 

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016.


Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie  Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49    lub   przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49  w terminie  do dnia 31.10.2016 r.




PRZETARGI 2016

SIERPIEŃ 3/2016

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej pt. „Koncepcja zmniejszenia emisyjności transportu miejskiego w Ostródzie”, na potrzeby przygotowania aplikacyjnej i wykonawczej dokumentacji technicznej oraz wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji.

ZAPYTANIE OFERTOWE POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 POBIERZ PLIK



MAJ 2/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZUE
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE  POBIERZ PLIK

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY     POBIERZ PLIK


MAJ 1/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZUE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 6 ZARZĄDZENIE O POWOŁANIU KOMISJI PRZETARGOWEJ  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 7 WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE  POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY     POBIERZ PLIK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   POBIERZ PLIK



PRZETARGI 2015

KWIECIEŃ 2/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWYPOBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK

KWIECIEŃ 1/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY POBIERZ PLIK

Pytania i odpowiedzi do przetargu POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIEO WYBORZE OFERTY POBIERZ PLIK


































ARCHIWUM PRZETARGI 2014
ZAPYTANIE OFERTOWE

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
 
Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49 lub przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49 w terminie do dnia 21.10.2014 r.
 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@zegluga.com.pl
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA :HURTOWA DOSTAWA AUTOGAZU DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO ELBLASKIEJ

SIWZ ZP 4 14-04-2014

ZAŁ NR1 DO SIWZ ZP 4

ZAŁ NR2 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR4 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR5 DO SIWZ ZP4

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: HURTOWA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ

SIWZ ZP 3  14-04-2014

ZAŁ NR 1 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 2 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 4 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 5 DO SIWZ ZP 3


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UBEZPIECZNIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ

SIWZ_ubezpieczenie majątku i innych interesów 05.03.2014

Załącznik nr10 Bilans

Załącznik nr10 SIWZ F01 III kwartał 2013r

Załącznik nr10 KRS

Załącznik nr10 Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Gołębiewski
Odpowiada:Marek Gołębiewski
Wytworzył:Marek Gołębiewski
Data ostatniej zmiany:2018-01-18 12:57:52
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 27328