Biuletyn Informacji Publicznej
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
drukuj

Archwium - Struktura własnościowa

Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:0000375998, Kapitał zakładowy 10 343 400,00 zł

 

SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA, UCHWAŁY NR LX/328/2010 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 25.10.2010 R. W SPRAWIE LIKWIDACJI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO O NAZWIE ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE W CELU PRZEKSZTAŁCENIA
I ZAWIĄZANIA SPÓŁKIZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I UCHWAŁY NR LXI/334/2010 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 25.10.2010 R.
W SPRAWIE UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD NAZWĄ ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE.DANE WSPÓLNIKÓW:

Gmina Miejska Ostróda

Wspólnik posiada całość udziałów spółki o łącznej wartości 10 343 400,00 złotych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Posiadeł
Odpowiada:Anna Posiadeł
Wytworzył:Anna Posiadeł
Data ostatniej zmiany:2018-02-23 12:28:30
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2054