Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek nr 2
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Rekrutację nowych pracowników przeprowadza dyrektor żłobka.

Rekrutacja przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata o kwalifikacjach odpowiadających wymogom określonym w przepisach  na dane stanowisko pracy.( wymogi dla pracowników wychowawczo - opiekuńczych  określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2011r.Dz.U.Nr 45, poz. 235 oraz ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r.Dz.U.Nr 223, poz.1458,Dz.U.Nr 144, 858 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. W sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

( Dz.U. Z 2009r. Nr 50, poz.398), oraz karty stanowisk pracy zał. nr 2 do regulaminu.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, będą ukazywały sie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Żłobku Nr 2 w Kaliszu.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać swoje oferty w odpowiedzi na podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze, zgodne z określonymi wymaganiami i w terminie ustalonym w ogłoszeniu. Jednocześnie informujemy, że oferty pracy złożone poza procedurą naboru nie będą rozpatrywane przy wyborze ewentualnych kandydatów.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Bączkiewicz
Odpowiada:Elżbieta Bączkiewicz
Wytworzył:Elżbieta Bączkiewicz
Data ostatniej zmiany:2015-03-19 15:04:37
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 802