Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek nr 2
drukuj

Nabór do pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, będą ukazywały sie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Żłobku Nr 2 w Kaliszu.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać swoje oferty w odpowiedzi na podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze, zgodne z określonymi wymaganiami i w terminie ustalonym w ogłoszeniu. Jednocześnie informujemy, że oferty pracy złożone poza procedurą naboru nie będą rozpatrywane przy wyborze ewentualnych kandydatów.

Rekrutację nowych pracowników przeprowadza dyrektor żłobka.

Rekrutacja przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata o kwalifikacjach odpowiadających wymogom określonym w przepisach  na dane stanowisko pracy.( wymogi dla pracowników wychowawczo - opiekuńczych  określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2011r.Dz.U.Nr 45, poz. 235 oraz ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r.Dz.U.Nr 223, poz.1458,Dz.U.Nr 144, 858 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. W sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

( Dz.U. Z 2009r. Nr 50, poz.398), oraz karty stanowisk pracy zał. nr 2 do regulaminu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Beata Nowak
Odpowiada:Beata Nowak
Wytworzył:Beata Nowak
Data ostatniej zmiany:2021-03-30 16:06:10

Archiwum

Data Autor
2015-03-19 15:05 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2015-03-19 15:04 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2014-12-03 12:11 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2014-11-07 12:09 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 831