Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek nr 2
drukuj

Kontrola zarządcza

1.Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Kalisza, a w jego imieniu Wiceprezydent Miasta Kalisza poprzez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

2.Kontrola zarządcza obejmuje działania Żlobka mające wpływ na osiąganie celów i realizacje zadań:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z ekementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotorycznych dziecka, właściwych do wieku dziecka;

4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

6) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka;

7) zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia.

3. Kontrola zarządcza realizowana jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz szczegółowe uregulowania w tym zakresie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Beata Nowak
Odpowiada:Beata Nowak
Wytworzył:Beata Nowak
Data ostatniej zmiany:2021-03-30 16:05:20

Archiwum

Data Autor
2021-03-14 23:24 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2021-03-14 23:24 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2021-01-14 22:19 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2020-01-31 12:04 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2019-01-15 08:35 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2019-01-15 08:33 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2019-01-15 08:32 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2018-01-11 21:00 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2018-01-11 21:00 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2018-01-11 21:00 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2017-01-24 08:32 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2017-01-24 08:31 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2017-01-24 08:31 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2016-01-19 22:41 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2016-01-19 22:40 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2016-01-19 22:39 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2016-01-17 09:40 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2015-01-13 15:06 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2015-01-08 16:23 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2014-12-03 12:08 Elżbieta Bączkiewicz zobacz
2014-11-07 12:09 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1973