Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek nr 2
drukuj

Archwium - Kontrola zarządcza

1.Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Kalisza, a w jego imieniu Wiceprezydent Miasta Kalisza poprzez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

2.Kontrola zarządcza obejmuje działania Żlobka mające wpływ na osiąganie celów i realizacje zadań:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z ekementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotorycznych dziecka, właściwych do wieku dziecka;

4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

6) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka;

7) zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia.

3. Kontrola zarządcza realizowana jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz szczegółowe uregulowania w tym zakresie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Bączkiewicz
Odpowiada:Elżbieta Bączkiewicz
Wytworzył:Elżbieta Bączkiewicz
Data ostatniej zmiany:2018-01-11 21:00:01
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1945