Biuletyn Informacji Publicznej
"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
drukuj

Archwium - Przyjmowanie i załatwianie spraw

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Naczelna przyjmuje w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00.

Z-ca Dyrektora ds Medycznych przyjmuje codziennie w godz. 13.00-14.00.

Pełnomocnik ds Ochrony Praw Pacjentów przyjmuje w każdą środę i czwartek
w godz. 12.00-14.00 oraz codziennie telefonicznie pod numerem telefonu 74 865 12 06.

* * * 

Skargi i wnioski można składać również do Dyrekcji ZOZ Kłodzko.
1. 
listownie na adres Pomiot publiczny "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
2.
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zoz.klodzko.pl
3.
wykorzystując elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
i wysyłając pismo ogólne do podmiotu publicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

* * *

O kolejności załatwiania spraw decyduje kolejność wpływu skarg i wniosków,
a rozstrzygane są niezwłocznie - zgodnie z
Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Terebus
Odpowiada:Katarzyna Terebus
Wytworzył:Małgorzata Wewiórska-Malik
Data ostatniej zmiany:2018-01-16 09:03:45
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2480