Biuletyn Informacji Publicznej
"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
drukuj

Fundusze unijne

 

Informacje o pozyskanych Funduszach Unijnych

znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej

pod adresem

Pozyskane fundusze 

 

Podmiot leczniczy “Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.02.02.00-02-004/13-00 zawartą dnia 21.10.2014 r. realizuje projekt „ Zapewnienie interoperacyjności systemów dla wymiany i udostępniania danych oraz zwiększenie jakości elektronicznych usług medycznych, poprzez wdrożenie Portalu Informacyjnego e-usług medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej realizowany przez lidera „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku” wraz z uczestnikami konsorcjum współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Celem projektu jest wdrożenie obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz systemu Szpitalnego Portalu Informacyjnego e-Usług wraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, udostępnienie szerokiemu gronu pacjentów i kontrahentów z terenu działania szpitala jak najwyższej jakości usług medycznych, podniesienie ergonomii pracy personelowi oraz przygotowanie szpitala na płynne włączenie go do planów informatyzacji państwa.
Całkowita wartość projektu :   5 225 576,04 zł
Kwota dofinansowania z RPO : 4 441 739,63 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.05.04.00-02-016/13-00 z dnia 23 grudnia 2013 r. realizuje projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku przy ul. Szpitalna 1a, poprzez modernizację źródła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu 1 593 232,37 PLN, dofinansowanie 1 280 056,14 PLN.

---------------------------------------------------------------------------------

Podmiot Leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.05.04.00-02-011/12-00 z dnia 08 kwietnia 2013 r. zrealizował projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a poprzez instalację kolektorów słonecznych” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu 822 831,00 PLN, dofinansowanie 659 795,95 PLN.

----------------------------------------------------------------------------------

Przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania" o wartości 3 259 710,00 PLN jest realizowane w roku 2012 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW.

----------------------------------------------------------------------------------

 

WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansował zakup sterylizatora plazmowego.

 

Wartość zadania 237 940,20 zł - dotacja WFOŚiGW 47 500,00 zł.

----------------------------------------------------------------------------------

 

SP ZOZ Kłodzko zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-070/08 zawartą dnia 25-06-2009 zakończył realizację projektu pt. "Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez wymianę ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym".

 

Przedmiotem projektu jest wymiana 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem medycznym,
w tym 2 szt typu C oraz 1 szt typu B z napędem 4x4.
Stanowią one niezbędne narzędzie pracy Ratownictwa Medycznego umożliwiającego jej spawną realizację. Odnowienie taboru oraz aparatury medycznej pozwoli na poprawne realizowanie obowiązujęcej umowy na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego jak i wypełnianie zadań statutowych. Jednostka zostanie doposażona w nowy sprzęt.

 

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wartość całkowita Projektu - 1 060 000 zł. Wysokość dofinansowania - 901 000 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.".

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że nasza jednostka realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-074/09-00.

Powyższy projekt przyczyni się w znacznym stopniu do obniżenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery, w tym CO2, ponadto obniżą się koszty eksploatacji obiektów, które są przedmiotem projektu, a także w wyniku przeprowadzenia prac termo modernizacyjnych poprawi się estetyka budynków będących w zarządzie ZOZ Kłodzko.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

SP ZOZ Kłodzko zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-070/08 zawartą dnia 25-06-2009 rozpoczął realizację projektu pt. "Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez wymianę ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym".

 

 

 

Przedmiotem projektu jest wymiana 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem medycznym,
w tym 2 szt typu C oraz 1 szt typu B z napędem 4x4.
Stanowią one niezbędne narzędzie pracy Ratownictwa Medycznego umożliwiającego jej spawną realizację. Odnowienie taboru oraz aparatury medycznej pozwoli na poprawne realizowanie obowiązujęcej umowy na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego jak i wypełnianie zadań statutowych. Jednostka zostanie doposażona w nowy sprzęt.

 

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wartość całkowita Projektu - 1 060 000 zł. Wysokość dofinansowania - 901 000 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 09 kwietnia 2009 roku szpital nasz realizuje projekt pt."Poprawa jakości zarządzania poprzez zakup i modernizację systemów wspomagajacych zarzadzanie dla SP ZOZ Kłodzko, ul. Szpitalna 1a" dofinansowany w ramach Priorytetu nr 8 "Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku ("Zdrowie")" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartosc calkowita projektu: 265820,37 zł. Kwota dofinansowania: 225920,74 zł.

----------------------------------------------------------------------------------

Szpital zrealizował projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości: 562 500 zł na zakup 3 karetek z wyposażeniem. Zakupione przez nas karetki to ambulanse typu R Fiat Ducato.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bogusława Kostrzewska
Odpowiada:Bogusława Kostrzewska
Wytworzył:Małgorzata Wewiórska-Malik
Data ostatniej zmiany:2023-03-20 10:03:19

Archiwum

Data Autor
2023-03-20 10:02 Bogusława Kostrzewska zobacz
2018-01-24 14:21 Bogusława Kostrzewska zobacz
2018-01-23 15:12 Bogusława Kostrzewska zobacz
2018-01-23 15:01 Bogusława Kostrzewska zobacz
2018-01-23 14:59 Bogusława Kostrzewska zobacz
2018-01-23 14:58 Bogusława Kostrzewska zobacz
2018-01-23 14:57 Bogusława Kostrzewska zobacz
2018-01-23 14:55 Bogusława Kostrzewska zobacz
2014-12-03 13:19 Bogusława Kostrzewska zobacz
2014-08-05 06:44 Bogusława Kostrzewska zobacz
2013-10-22 12:09 Bogusława Kostrzewska zobacz
2013-10-17 11:35 Eugeniusz Przybyła zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2230