Biuletyn Informacji Publicznej
"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
drukuj

Informacje nieudostępnione

 


Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej wyłączono
jawność danych w zakresie i na zasadach określonych w:

 

·  art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
( Dz. U. z 2010r. nr 182, poz. 1228 ze zm.)

 

·  art. 23 i 36 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883 ze zm.)

 

·  art. 13 i 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.
o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. nr 52, poz. 417 ze zm.)

 

·  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. nr 47, poz. 211 ze zm.)

 

·  art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 ze zm.)

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Potyrała
Odpowiada:Piotr Potyrała
Wytworzył:Małgorzata Wewiórska-Malik
Data ostatniej zmiany:2018-01-18 10:50:26

Archiwum

Data Autor
2018-01-16 15:05 Piotr Potyrała zobacz
2017-09-22 11:02 Piotr Potyrała zobacz
2013-10-22 12:14 Piotr Potyrała zobacz
2013-06-18 11:04 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1786