drukuj

Archwium - Przyjmowanie i załatwianie spraw

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Naczelna przyjmuje w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00.

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta dyżur stacjonarny pełni
w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13:00 do 14:00 w gabinecie nr 5
w budynku głównym pokoju pielęgniarki oddziałowej Izby Przyjęć
oraz telefonicznie codziennie w godzinach od 13: do14:00
pod numerem telefonu 74 865 12 06.

* * * 

Skargi i wnioski można składać również do Dyrekcji ZOZ Kłodzko.
1. 
listownie na adres Pomiot publiczny "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
2.
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zoz.klodzko.pl
3.
wykorzystując elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
i wysyłając pismo ogólne do podmiotu publicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

4.

Skargi i wnioski przyjmuje Z-ca dyrektora ds administracyjnych w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00.

* * *

Z-ca ds lecznictwa przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 13.00.

O kolejności załatwiania spraw decyduje kolejność wpływu skarg i wniosków,
a rozstrzygane są niezwłocznie - zgodnie z
Kodeksem Postępowania Administracyjnego oraz Art. 13 ust. 1,2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 


* * *

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej
w oparciu o zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

*  *  *

 

Szablony druków pobierzecie Państwo z naszej strony internetowej pod adresem https://zoz.klodzko.pl/do-pobrania

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Terebus
Odpowiada:Katarzyna Terebus
Wytworzył:Małgorzata Wewiórska-Malik
Data ostatniej zmiany:2020-01-07 07:10:35
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1064