drukuj

Archwium - Osoby sprawujące funkcje kierownicze

 

Dyrekcja i kadra zarządzająca „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
 

1. Dyrektor -  dr n. o zdrowiu Jadwiga Radziejewska

2. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - p.o Piotr Berkowski

3. Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych - Jacek Marcelewicz

 

4. Główna Księgowa - Bogusława Kostrzewska

5. Z-ca Głównej Księgowej - Beata Szczurek

6. Przełożona Pielęgniarek - Elżbieta Bujak-Rogala

7. Kierownik Działu Zatrudnienia i Polityki Płacowej – Elżbieta Junak

8. p. o. Kierownika Działu Zatrudnienia i Polityki Płacowej - Iwona Śledziona

9. Z-ca Kierownika Działu Zatrudnienia i Polityki Płacowej - Władysława Jackowska

10. Kierownik Działu Organizacji Sprzedaży i Statystyki - Piotr Potyrała

11. Z-ca Kierownika Działu Organizacji Sprzedaży i Statystyki - Anna Ćwikła

12. Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego - Kamil Kołodziej

13. Z-ca kierownika Działu Techniczno-Administracyjnego - Jarosław Nosek

14. Z-ca kierownika Działu Techniczno-Administracyjnego - Dominika Zaleska

15. Kierownik Działu Transportu – Leszek Pazdyk

16. Kierownik Sekcji Informatyki – Małgorzata Wewiórska - Malik

17. Kierownik Kancelarii - Beata Jastrzębska

18. Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością – Rzecznik Praw Pacjenta – Renata Ursaki

19. Kierownik Działu Żywienia - Krystyna Szymszon

 

Samodzielne Stanowiska

 

19.St. inspektor BHP – Jerzy Zakrzewski

20.Stanowisko ds. wojskowych – Kazimierz Wróbel

21.Kapelan Szpitalny – Krzysztof Doś

 

 

SZPITAL W KŁODZKU

 

Lekarz zarządzający Izbą Przyjęć - lek. med. Robert Ślisz

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć - Renata Ursaki

 

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych - lek. med. Wioletta Borszowska

Pielęgniarka Oddziałow - Katarzyna Lorek

 

Ordynator Oddziału Kardiologicznego - dr n. med. Piotr Berkowski

Pielęgniarka Oddziałowa - Barbara Soboń

 

Pełniąca Obowiązki Ordynatora Oddziału Pediatrycznego - lek. med. Magdalena Krawczyńska

Pielęgniarka Oddziałowa – Barbara Piotrowska

 

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej - lek.med. Janusz Majdowski

Pielęgniarka Oddziałowa – Ewa Jakubiec

 

Lekarz zarządzający Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym - lek.med. Piotr Niebudek

Pielęgniarka Oddziałowa - Dorota Sikora

 

Ordynator Oddziału Neonatologicznego - lek. med. Danuta Letniańska –Nierobisz

Pielęgniarka Oddziałowa - Dorota Sikora

 

Ordynator Oddziału Neurologicznego - lek. med. Ewa Ujma

Pielęgniarka Oddziałowa - Magdalena Jarzębska

 

Zarządzający Oddziałem Urologicznym - lek. med. Krzysztof Borkowski

Pielęgniarka Oddziałowa - Małgorzata Janiak

 

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - lek. med. Dariusz Grzegorczyk

Pielęgniarka Oddziałowa - Elżbieta Bujak – Rogala

 

Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej - lek. med. Małgorzata Żabicka

Pielęgniarka Oddziałowa - Ewa Łabińska

 

Zarządzający Blokiem Operacyjnym - lek.med. Janusz Majdowski

Pielęgniarka Oddziałowa – Agnieszka Majorowska

 

Ordynator Oddziału Psychiatrii Ogólnej - lek. med. Paweł Chludziński

Pielęgniarka Oddziałowa - Sylwia Marcinowska

 

Ordynator Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu – lek. med. Maciej Jędrych

Pielęgniarka Oddziałowa - Sylwia Marcinowska

 

Ordynator Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu - lek.med. Wojciech Idczak

Pielęgniarka Oddziałowa – Beata Motała

 

Kierownik Apteki Zakładowej - Krystyna Sieja

 

Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - dr n. med. Jacek Pulit

 

Kierownik Pracowni RTG, Mammografii TK i MRI – lek. med. Chrystiana Matuszewska

Kierownik zespołu techników - Magdalena Trojnar - Domska

 

Kierownik Pracowni Gastroskopii, Kolonoskopii – lek.med. Dariusz Kobel

 

Kierownik Centralnej Sterylizatorni - Bożena Smoła

 


SZPITAL W NOWEJ RUDZIE

 

Kierownik Szpitala - Józef Grębosz

 

p. o. Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych - dr n. med. Tadeusz Stępkowski

p. o. Pielęgniarki Oddziałowej - Barbara Borkowska

 

Ordynator Oddziału Pediatrycznego – lek. med. Dariusz Zabłocki

Pielęgniarka Oddziałowa - Teresa Zielińska

 

Kierownik Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego – Maria Muszkieta

 

Ordynator Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego – lek.med. Andrzej Kornafel

Pielęgniarka Oddziałowa – Grażyna Wiśniewska


SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY W KUDOWIE

 

Kierownik Szpitala - Wiesława Jędruszek

 

Ordynator Oddziału Szpitalnego - lek. med. Paweł Żukowski

 

Ordynator Oddziału Sanatoryjnego – lek. med. Miłosz Muszyński

Pielęgniarka Oddziałowa - Danuta Jędrzejczyk

 

Kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego - Sylwia Martynowicz

 

Kierownik Działu Obsługi Kuracjusza - Henryk Rupart    


PRZYCHODNIA I PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 

Zarządzający Przychodnią Lekarską, Poradniami Specjalistycznymi i Stomatologią - lek.stom. Małgorzata Marcinowska

Pielęgniarka koordynująca - Małgorzata Wiśniewska-Szwiec


RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

Zarządzający Ratownictwem Medycznym -  lek.med. Leszek Staszewski

Pielęgniarka Oddziałowa - Zofia Szlemp

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Junak
Odpowiada:Elżbieta Junak
Wytworzył:Małgorzata Wewiórska-Malik
Data ostatniej zmiany:2020-01-14 08:50:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8875