Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Wewnętrzne akty prawne

STANOWIENIE WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH

Wewnętrzne akty prawne:
- z
arządzenia,
- regulaminy,
- instrukcje,
- polecenia,
ustala Dyrektor ZOZ z wyjątkiem przypadków przewidzianych
  w przepisach powszechnie obowiazujących, dotyczacych:
- Statutu ZOZ, który uchwala organ tworzący Zakład.
- Regulaminu organizacyjnego ZOZ, który określa organizację oraz porządek
  procesu udzielania świadczen zdrowotnych, ustala Dyrektor Zakładu a
  opiniuje Rada Społeczna ZOZ.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Świącik
Odpowiada:Agata Świącik
Wytworzył:Agata Świącik
Data ostatniej zmiany:2012-07-05 13:48:37
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1945