Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Udostępnianie danych

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 
(art. 10, art. 13, art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

- na pisemny wniosek
 - ustnie, w przypadku, gdy brak jest pisemnego wniosku.


1. W obu przypadkach informacja publiczna, jeżeli to możliwe powinna być udzielona niezwłocznie
    dotyczy to np. udzielania informacji, która nie jest informacją przetworzoną.
2. Udostepnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbednej zwłoki, nie później niż
    w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie okreslonym wyżej, Zakład
    powiadamia o tym terminie i o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostepni
    informację, nie dłuższym jednak niz 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Zakład ma ponieść dodatkowe
    koszty związane ze wskazanym sposobem udostepniania lu koniecznością przekształania
    informacji w forme wskazana we wniosku, Zakład może pobrac od wnioskodawcy opłatę
    w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Zakład w takim przypadku w ciągu 14 dni
    zawiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostepnienie informacji nastepuje zgodnie
    z wnioskiem po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, ze wnioskodawca
    dokona w tym czasie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostepnienia informacji
    albo wycofa wniosek.

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aldona Górniak
Odpowiada:Aldona Górniak
Wytworzył:Aldona Górniak
Data ostatniej zmiany:2015-03-26 09:40:06

Archiwum

Data Autor
2013-04-03 14:25 Agata Świącik zobacz
2012-11-06 13:31 Agata Świącik zobacz
2012-11-06 13:30 Agata Świącik zobacz
2012-11-06 13:23 Agata Świącik zobacz
2012-11-06 13:22 Agata Świącik zobacz
2012-11-06 13:21 Agata Świącik zobacz
2012-11-06 13:21 Agata Świącik zobacz
2012-11-06 13:20 Agata Świącik zobacz
2012-11-06 13:20 Agata Świącik zobacz
2012-11-06 13:19 Agata Świącik zobacz
2012-04-17 15:49 Agata Świącik zobacz
2012-04-17 15:48 Agata Świącik zobacz
2012-04-02 17:17 Agata Świącik zobacz
2010-10-21 17:02 Aldona Górniak zobacz
2010-08-13 11:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3762