Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Informacje dla pacjentów

 

 

Transport Sanitarny Chorego (na zlecenie lekarza)

 transport chorego zgłaszamy od godziny 800  - 1800  pod numerem tel. 34 378-52-00

 (Częstochowa, ul. Kilińskiego 10)

 

 

Rejestracja pacjentów do przychodni odbywa się na podstawie zgłoszenia:

 - osobistego

 - telefonicznego

- za pośrednictwem osoby trzeciej

 

 

Poza  kolejnością  przyjmowani  są:

 

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi
  • Kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz.U.z 2014 r. poz.1206)
  • Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Weterani poszkodowani , w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • osoby  powyżej  80  roku  życia
  • świadczeniobiorcom, którzy znajdują się w stanie nagłym (decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz) 

 

 

Badania zlecone przez naszych lekarzy wykonywane są w zależniości od rodzaju badań w nast. miejscach: 

Badania laboratoryjne - Laboratorium SP ZOZ GOZ w Konopiskach od poniedziałku do piątku

Badanie EKG - gabinet zabiegowy w Ośrodku Zdrowia w Konopiskach

Badania USG - Gabinet SP ZOZ GOZ w Konopiskach (zapisy w rejestracji)

Badania RTG - NZOZ - Gabinet RTG Zaręba ul. Kościuszki 9a w Częstochowie, tel. 34 374 06 74

 

OPIEKA CAŁODOBOWA :

 od dnia  01.10.2017r.

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego,

oraz (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy)

w następujących najbliższych zakładach: 

 

1) P.G.M. Sp. z o.o. Szpital w Blachowni, ul. Sosnowa16,  tel. 34 785 057 973, 664 779 849.

2)  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im NMP, Częstochowa ul. PCK 7, tel. 34 325 74 607,

                                                                    tel. 605 497 117, 606 348 811. 

3) Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa, ul. Mirowska 15, tel. 34 370 21 57

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

 

 Dyżurujący  lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,

- telefonicznie,

- w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

- nagłego zachorowania;

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostepne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;

- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;

- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej -

  

 

SKARGI I ZAŻALENIA

Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia skargi na działalnośc zoz-u:

Skargę można złożyć do:

1.Dyrektora SP ZOZ GOZ w Konopiskach - lek. med. Krzysztof Śmich - osobiście lub w formie pisemnej;

2.Do orgau założycielskiego - Rady Gminy Konopiska

3.Do Rzecznika Praw Pacjenta przy Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Katowicach

 

 

 Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ

bezpośrednio - w siedzibie ul. Jankego 15A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

drogą elektroniczną - w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

telefoniczne - pod numerem tel. 32/735 05 13, lub 32/735 05 45

 

Bezpłatna Telefoniczna Informacja pacjenta (TIP)

800-190-590

poniedziałek -piątek w godzinach od 8:00 do 18:00

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

01-171 Warszawa

ul. Młynarska 46

fax (22) 506-50-64

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aldona Górniak
Odpowiada:Aldona Górniak
Wytworzył:Aldona Górniak
Data ostatniej zmiany:2020-12-31 12:46:19

Archiwum

Data Autor
2019-12-30 14:58 Aldona Górniak zobacz
2018-01-03 18:09 Aldona Górniak zobacz
2018-01-03 18:07 Aldona Górniak zobacz
2016-02-11 14:03 Aldona Górniak zobacz
2016-02-11 13:59 Aldona Górniak zobacz
2016-02-11 13:37 Aldona Górniak zobacz
2013-04-03 14:20 Agata Świącik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4528