Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Informacje dla pacjentów

Transport Sanitarny Chorego (na zlecenie lekarza)

 transport chorego zgłaszamy od godziny 800  - 1800  pod numerem tel. 34 378-52-00

 (Częstochowa, ul. Kilińskiego 10)

 

 

Rejestracja pacjentów do przychodni odbywa się na podstawie zgłoszenia:

 - osobistego

 - telefonicznego

- za pośrednictwem osoby trzeciej

 

Poza  kolejnością  przyjmowani  są:

 

 

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi
  • Kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz.U.z 2014 r. poz.1206)
  • Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Weterani poszkodowani , w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • osoby  powyżej  80  roku  życia
  • świadczeniobiorcom, którzy znajdują się w stanie nagłym (decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz) 

 

 

Badania zlecone przez naszych lekarzy wykonywane są w zależniości od rodzaju badań w nast. miejscach: 

Badania laboratoryjne - Laboratorium SP ZOZ GOZ w Konopiskach od poniedziałku do piątku

Badanie EKG - gabinet zabiegowy w Ośrodku Zdrowia w Konopiskach

Badania USG - Gabinet SP ZOZ GOZ w Konopiskach (zapisy w rejestracji)

Badania RTG - NZOZ - Gabinet RTG Zaręba ul. Kościuszki 9a w Częstochowie, tel. 34 374 06 74

 

OPIEKA CAŁODOBOWA :

 pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego,

oraz (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy)

w następujących najbliższych zakładach:

1) NZOZ "Egomedica" , Częstochowa ul. Orkana 139B,  tel. 34 366 28 81.

2) "Nasza Przychodnia" Sp z o.o., Częstochowa ul. Wolności 46, tel. 34 366 96 11 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

 Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,

- telefonicznie,

- w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

- nagłego zachorowania;

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostepne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;

- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;

- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej -

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aldona Górniak
Odpowiada:Aldona Górniak
Wytworzył:Aldona Górniak
Data ostatniej zmiany:2016-02-11 13:37:08
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2614