drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

1. ZSEU.343.2.2019 Rozbudowa Centrum Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieogranicznonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

3.ZSEU.343.1.2019 Informacja dotycząca unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Rozbudowę, przebudowę i remont budynku szkolnego -Dydaktycznego Centrum Gastronomicznego w Żychlinie, przy ul. Jodłowej 1"

 

2.ZSEU.343.1.2019 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na" Rozbudowa,przebudowa  i remont budynku szkonego- Dydaktycznego Centrum Gastronomicznego w Żychlinie, przy ulicy Jodłowej 1" 

 

 

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr inż. Anna Matczak - Gaj
Odpowiada:mgr inż. Anna Matczak - Gaj
Wytworzył:Jolanta Grzemska
Data ostatniej zmiany:2019-03-20 15:00:48
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 877