Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
drukuj

Archwium - Zasady rekrutacji do szkoły

ZASADY REKRUTACJI

 

a)      Szkoła Podstawowa

Zapisy do oddziału przedszkolnego

 (dzieci 5 i 6 letnie)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie zawiadamia o możliwości dokonania zapisu do oddziału przedszkolnego dziecka na rok szkolny 2012/2013 Państwa syna/córki.


UWAGA:

Od dnia 1 września 2011 roku dziecko w wieku 5 lat jest  obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.


Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku
(do pobrania ze strony www.zskrzecin.eu  lub sekretariacie szkoły) i złożenie go w sekretariacie szkoły w terminie od 15 marca 2012 r.do 21 kwietnia 2012 r.

Zapisy klasy I Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie zawiadamia o obowiązku dokonania zapisu do klasy I na rok szkolny 2012/2013 Państwa syna/córki.
Rodzice obowiązani są wypełnić wniosek (do pobrania ze strony www.zskrzecin.eu  lub sekretariacie szkoły) i złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie od 15 marca 2012 r.do 21 kwietnia 2012 r.

 RODZICE SZEŚCIOLATKÓW!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie informuje, że znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty dotycząca trybu obniżenia wieku szkolnego umożliwia:

* przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodzica pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania dziecka do przedszkola,
* przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, które nie uczęszczało do przedszkola na wniosek rodzica i w oparciu o pozytywną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Decyzja należy do Państwa!
Dyrektor Szkoły prosi zatem, by Ci Rodzice, którzy podejmą decyzję o posłaniu sześciolatka do klasy I – wypełnili wniosek (do pobrania ze strony www.zskrzecin.eu lub w sekretariacie szkoły ) i złożyli go w sekretariacie szkoły do 17 kwietnia 2012 r.


Rodzice dokonują zapisu dzieci do klasy I   i oddziału przedszkolnego osobiście. Sekretariat czynny jest codziennie      w godz. 7:00 – 15:00. Należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz PESEL dziecka.


b) Gimnazjum

Warunki przyjęcia ucznia do gimnazjum:

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową.
 2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie podania, kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kserokopii wyników sprawdzianu zewnętrznego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 3. Do gimnazjum przyjmujemy wszystkie chętne osoby z terenu Gminy Krzęcin.
 4. Informację o podziale klas, przydziale wychowawców zamieszczamy na tablicy informacyjnej i drzwiach wejściowych szkoły na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 5. W ostatnim tygodniu nauki na terenie szkoły organizujemy giełdę używanych podręczników. Lista z wykazem obowiązujących książek i ćwiczeń jest wywieszana na drzwiach szkoły, stronie Zespołu Szkół (www.zskrzecin.eu) oraz w sekretariacie.
 6. Harmonogram przyjęć:
  1. zapisy do szkoły odbywają się w miesiącu marcu i kwietniu (uczniowie w sekretariacie składają podanie - załącznik nr 1),
  2. do końca czerwca uczniowie dostarczają także:
   • potwierdzoną z oryginałem kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
   • potwierdzoną z oryginałem kserokopię wyników sprawdzianu zewnętrznego.

UWAGA! Przy podziale klas komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę:

 • miejsce zamieszkania,
 • sugestię rodziców i uczniów,
 • zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • kontynuacja języka obcego,

Ostateczna decyzja co do przydziału klasy należy do Dyrektora szkoły.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ryszard Przywarty
Odpowiada:Paweł Szuber
Wytworzył:Ryszard Przywarty
Data ostatniej zmiany:2012-02-21 10:27:08
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1503