Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
drukuj

Status prawny

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie jest ośmioletnią szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego: Uchwała Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 16 marca 2017 roku Nr XXI/160/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią szkołę podstawową oraz dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2016 r. poz. 1943 t.j. z dnia 2016.12.02),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.2017 r. poz. 1189 t.j. z dnia 2017.06.22),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Programu Profilaktycznego Szkoły,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej w Krzęcinie
  • Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej w Krzęcinie
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.
  • Regulaminu świetlicy szkolnej.
  • Regulaminu dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.
  • Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe.
  • Regulaminu rekrutacji do szkoły podstwowej i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową jest Gmina Krzęcin

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Na czele szkoły stoi Dyrektor.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Odpowiada:Artur Szulc
Wytworzył:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Data ostatniej zmiany:2021-12-26 22:42:55

Archiwum

Data Autor
2017-10-18 15:16 Elżbieta Szczepaniak - Szypuła zobacz
2017-10-18 14:47 Elżbieta Szczepaniak - Szypuła zobacz
2016-01-13 21:29 Elżbieta Szczepaniak - Szypuła zobacz
2012-02-20 10:12 Ryszard Przywarty zobacz
2012-02-14 12:47 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2995