Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
drukuj

Archwium - Status prawny

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie jest ośmioletnią szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego: Uchwała Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 16 marca 2017 roku Nr XXI/160/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią szkołę podstawową oraz dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Programu Profilaktycznego Szkoły,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Planu Pracy Samorządów Uczniowskich,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Krzęcinie
  • Regulaminu pracy Zespołu w Krzęcinie
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.
  • Regulaminu świetlicy szkolnej.
  • Regulaminu dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Krzęcinie.
  • Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe.
  • Regulaminu rekrutacji do Gimnazjum przy Zespole Szkół w Krzęcinie

Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Krzęcin

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Na czele szkoły stoi Dyrektor.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Odpowiada:Honorata Kłosek
Wytworzył:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Data ostatniej zmiany:2017-10-18 14:47:31
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2418