Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
drukuj

Archwium - Kadra

 

 

KADRA

 

Szkoła zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Zadania zespołów nauczycielskich określone są w § 9 STATUTU

 Nauczyciele Zespołu Szkół w Krzęcinie:

Lp.

Imię i Nazwisko

Nauczane przedmioty

Wychowawca klasy i inne funkcje

     
 

Honorata Kłosek

Zajęcia komputerowe

Dyrektor ZS

 

Hanna Andriaszkiewicz

matematyka

Wicedyrektor

 

Alicja Cuber

matematyka

Wicedyrektor

 

Barbara Biesiada

j. polski

IIB gimnazjum

 

Anna Idziak

edukacja wczesnoszkolna

IIA SP

 

Danuta Dzikowska

wych. przedszkolne

Klasa „0”

 

Jolanta Ginda

chemia, geografia, wych. świetlicy

 
 

Jolanta Groblica

edukacja wczesnoszkolna

IIB SP

 

Iwona Jagiełło

Religia, wychowanie do życia w rodzinie

 
 

Małgorzata Matuszak

historia, geografia, przyroda

IVB SP

 

Dorota Kidula

biologia, przyroda, edukacja wczesnoszkolna

IIIA SP

 

Elżbieta Szczepaniak - Szypuła

fizyka, informatyka, zajęcia techniczne

VB SP

 

Marta Przybylak

matematyka

 
 

Henryk Kucharski

j. angielski, bibliotekarz

 
 

Barbara Tuka

j. polski

VIA SP

 

Paweł Sadkowski

wychowanie fizyczne

VA SP

 

Iwona Grześkiewicz

edukacja wczesnoszkolna, przyroda, j. polski

I SP

 

Ewa Smoderek

bibliotekarz, przyroda wychowawca świetlicy

 
 

Anna Rejek

j. angielski

VIB SP

 

ks. Rafał Stachowiak

religia

 
 

Justyna Staszczyk

Historia, wos,  wychowawca świetlicy

 
 

Paweł Szuber

j. polski, plastyka, muzyka

IVA SP

     
 

Alina Apanasowicz

pedagog

 
 

Roman Taratajcio

wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe

I gimnazjum

 

Małgorzata Góźdź

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

IIIB SP

 

Artur Szulc

j. niemiecki

IIA gimnazjum

 

Magdalena Drewicz

wychowanie fizyczne,

III gimnazjum

 

Monika Kwiatkowska

edukacja wczesnoszkolna,

II-III SPGranowo

 

Alicja Rynkiewicz

logopeda

 
 

Natalia Rynkiewicz

j. angielski, wychowawca świetlicy

 
 

Małgorzata Żmudzińska

edukacja wczesnoszkolna,

„0”- I SPGranowo

 

Małgorzata Gibała

wychowanie przedszkolne

 
 

Sandra Leszczyńska

wychowanie przedszkolne

 
 

Iwona Zielińska

wychowanie przedszkolne

 
 

Jolanta Kominiak

wychowanie przedszkolne

 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Odpowiada:Honorata Kłosek
Wytworzył:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Data ostatniej zmiany:2016-10-23 13:26:53
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2436