Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
drukuj

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że:

1. PCRE w Nowym Mieście Lubawskim posiada stronę internetową pod adresem: www.ppp-nml.pl, na której zgromadzone i udostępnione są informacje dotyczące działalności placówki.

2. Teksty regulaminów wyłożone są w widocznych miejscach.

3. Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące funkcjonowania PCRE zamieszczone są również na tablicach informacyjnych w budynku placówki.

4. Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez PCRE w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

5. Informacja, która może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej czy pisemnej nie wymaga pisemnego wniosku o udostępnienie.


Wyłączeniu jawności podlegają informacje:

stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:

  • Art. 45 ust. 2, 47, 49 i 51 Konstytucji RP,
  • Art. 23 Kodeksu cywilnego,
  • Art. 27 d ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości osób składających oświadczenie majątkowe

stanowiące dane osobowe  :

  • Art. 27 i 30 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aneta Bielaszka
Odpowiada:Aneta Bielaszka
Wytworzył:Aneta Bielaszka
Data ostatniej zmiany:2014-03-24 15:52:18

Archiwum

Data Autor
2014-03-24 15:51 Aneta Bielaszka zobacz
2014-03-24 15:40 Aneta Bielaszka zobacz
2014-03-24 15:39 Aneta Bielaszka zobacz
2014-03-24 15:38 Aneta Bielaszka zobacz
2014-03-21 10:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 506