Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach
drukuj

Przedmiot działalności

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach realizuje zadania określone niniejszym Regulaminem, tj. upowszechnianie i ochrona kultury, edukacja kulturowa oraz tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców.

Zadania te Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach realizuje poprzez:

 1. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych i rozrywkowych, prezentacji filmów, plenerów;
 2. Promocję kultury i twórczości artystycznej regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;
 3. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturowej i oświatowej;
 4. Ochronę dziedzictwa kulturowego regionu oraz upowszechnianie wiedzy o nim;
 5. Świadczenie usług oraz pomoc w organizowaniu imprez;
 6. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w regionie, w kraju i za granicą;
 7. Prowadzenie działalności w ramach amatorskiego ruchu artystycznego oraz w pracowniach Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach;
 8. Inne działania służące zaspokojeniu kulturowych potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy;
 9. Udostępnianie i gromadzenie zbiorów do celów edukacyjnych, naukowych i wystawienniczych;
 10. Prowadzenie kina i działalności upowszechniającej sztukę filmową;
 11. Prowadzenie działalności dotyczącej wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.
 12. Godne reprezentowanie Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach poprzez właściwe zachowanie w każdym miejscu.
 13. Niepodejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wywołać podejrzenie o interesowność lub stronniczość.
 14. Dokładanie należytej staranności w utrzymaniu czystości i estetycznego wyglądu miejsca.
 15. Dbałość o powierzone mienie i prawidłowe jego zabezpieczenie po zakończeniu pracy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Dyrektor
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2022-11-15 11:17:02

Archiwum

Data Autor
2022-11-15 11:15 Admin zobacz
2022-11-15 11:13 Admin zobacz
2022-11-15 10:01 Admin zobacz
2022-10-24 08:51 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 348