Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach
drukuj

Budżet

1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazywanej przez Organizatora.
3. Przychody Centrum pozyskiwane są z następujących źródeł:
    1) wpływów z prowadzonej działalności;
    2) dotacji podmiotowej i dotacji celowych przekazywanych przez Organizatora;
    3) innych dotacji;
    4) środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych lub innych podmiotów  nieposiadających osobowości prawnej;
    5) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży składników majątku ruchomego;
    6) dochodów z działalności gospodarczej.
4. Przychody uzyskane z działalności przeznaczane będą na realizację zadań statutowych.
5. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
6. Centrum tworzy fundusze zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Dyrektor
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2022-11-15 12:03:17

Archiwum

Data Autor
2022-10-24 08:51 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 398