Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN
drukuj

Studia doktoranckie

Studia Doktoranckie
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Myśliński  

Instytut Badań Systemowych PAN od dnia 1 października 1995 r. prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie "Techniki Informacyjne-teoria i zastosowania" (w latach 1995-2010 pod nazwą "Informatyka w zarządzaniu i finansach"). Początkowo działały pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka, później studiami kierował prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec, a od marca 2012 – dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. instytutu.

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r, poz. 1668) oraz „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018r, poz. 1669), od dnia 1 pażdziernika zmienia się tryb kształcenia doktorantów w Polsce. Dotychczasowe studia doktoranckie, bez prawa do rekrutacji nowych studentów, mogą istnieć tylko do 13 grudnia 2023 r. Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich odbywa się od dnia 1 października 2019 roku. W maju 2019 r. IBS PAN wraz z kilkoma partnerami powołał Szkołę Doktorską"Technologie Informacyjne i Biomedyczne" (TIB PAN). 

W ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich IBS PAN "Techniki Informacyjne-teoria i zastosowania" w latach 2000–2018 obroniono łącznie 51 rozpraw doktorskich, w tym kilka z wyróżnieniem.

Program studiów obejmuje, prowadzone dwa razy w miesiącu, seminaria w ramach których, wykładowcy prezentują najnowsze osiągnięcia nauki w szeroko pojętych zastosowaniach informatyki, sztucznej inteligencji, technikach internetowych i multimedialnych.

Osiągnięciem Kierownictwa Studiów  jest wydawanie, począwszy od 1999 roku publikacji książkowych, „Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy” pod red. prof. Jerzego Hołubca, od 2011 roku pod zmienionym tytułem „Techniki informacyjne – teoria i zastosowania”. Od roku 2012 publikacja ukazuje się pod redakcją dr hab. inż. Andrzeja Myślińskiego – kierownika Studiów. Zawiera ona zbiór 10-15 artykułów, związanych z tematyką przygotowywanych rozpraw doktorskich.

W ramach organizowanych Sesji Młodych Pracowników Nauki, w cyklicznych konferencjach BOS, FedCSIS, IWIFSGN oraz Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics, doktoranci studiów prezentują  wyniki prowadzonych badań w recenzowanych materiałach konferencyjnych (IEEE, AIP, MATECH). W ostatnich latach doktoranci publikują również artykuły w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym z listy A MNiSW oraz w publikacjach książkowych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Izabella Zadrożna
Odpowiada:Izabella Zadrożna
Wytworzył:Izabella Zadrożna
Data ostatniej zmiany:2020-09-22 22:06:22

Archiwum

Data Autor
2020-09-18 14:53 Izabella Zadrożna zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 922