Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN
drukuj

Deklaracja dostępności

Instytut Badań Systemowych PAN zapewnia dostępność strony https://www.e-bip.org.pl/ibspan/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w zakresie funkcjonalności serwisu e-bip.org.pl i bazując na deklaracji operatora tego serwisu. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu BIP. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej ibs@ibspan.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna Instytutu Badań Systemowych PAN,
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Newelskiej ze schodami i zewnętrzną windą dla osób niepełnosprawnych. Brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza windami) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Na klatkach schodowych
i na każdym piętrze są tablice informacyjne ze szczegółowym opisem
pomieszczeń.

Na wprost od wejścia znajduje się wewnętrzna winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych:

  • drzwi do windy są rozsuwane na jedną stronę,
  • kabina ma odpowiednią wielkość, pozwalającą na korzystanie z niej przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
  • przyciski do przywołania windy i wewnątrz windy są wyposażone w oznaczenia alfabetem Braille’a.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1, dostępnym za pośrednictwem tej samej windy. 

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Izabella Zadrożna
Odpowiada:Izabella Zadrożna
Wytworzył:Izabella Zadrożna
Data ostatniej zmiany:2021-03-29 00:17:21

Archiwum

Data Autor
2020-09-23 20:43 Izabella Zadrożna zobacz
2020-09-22 21:38 Izabella Zadrożna zobacz
2020-09-22 21:36 Izabella Zadrożna zobacz
2020-09-22 21:07 Izabella Zadrożna zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 819