Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Kultury w Kraśniczynie
drukuj

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 2/2021

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 3/2021

w sprawie Regulaminu Wynagradzania

Zarządzenie nr 4/2021

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 5/2021

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Domu Kultury w Kraśniczynie na rok 2021

Zarządzenie nr 6/2021

w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunku

Zarządzenie nr 7/2021

w sprawie zakładowej instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych

Zarządzenie nr 8/2021

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli finansowej i kontroli zarządczej

Zarządzenie nr 9/2021

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania głównego księgowego Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 10/2021

w sprawie wprowadzenie w Domu Kultury w Kraśniczynie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł

Zarządzenie 11/2021

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 12/2021

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 13/2021

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 14/2021

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 15/2021

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie nr 16/2021

w sprawie utworzenia planu finansowego na projekt: Lato w Teatrze

Zarządzenie nr 17/2021

w sprawie zmiany planu finansowego na projekt: Lato w Teatrze

Zarządzenie nr 18/2021

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 19/2021

w sprawie utworzenia planu finansowego na projekt: W kinie w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 20/2021

w sprawie zmiany planu finansowego na projekt: Lato w Teatrze

Zarządzenie nr 21/2021

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 22/2021

w sprawie utworzenia projektu planu finansowego na rok 2022 Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 23/2021

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 24/2021

w sprawie zmiany planu finansowego na projekt: W kinie w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 25/2021

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 27/2021

w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 1/2022

w sprawie wprowadzenia planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 2/2022

w sprawie utworzenia planu finansowego na projekt: W kinie w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 3/2022

w sprawie rozliczania wyjazdu służbowego oraz ustalenia stawki zwrotu kosztu przejazdu pojazdem niebędącym własnością pracodawcy używanego przez pracownika do celów służbowych w Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 4/2022

w sprawie zmiany planu finansowego na projekt: W kinie w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 5/2022

w sprawie zmiany planu finansowego na projekt: W kinie w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 6/2022

w sprawie utworzenia projektu planu finansowego na rok 2023 Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 7/2022

w sprawie utworzenia planu finansowego na projekt 2 AMR 2022, w związku z realizacją programu Rozwój Sektorów Kreatywnych

Zarządzenie nr 8/2022

w sprawie zmiany planu finansowego na projekt: W kinie w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 9/2022

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 10/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 1/2023

w sprawie utworzenia planu finansowego na rok 2023 Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 2/2023

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 3/2023

w sprawie utworzenia planu finansowego na projekt 2 LGD 2023, w związku z realizacją programu Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD

Zarządzenie nr 4/2023

w sprawie utworzenia planu finansowego na projekt: W kinie w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 5/2023

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 6/2023

w sprawie zmiany planu finansowego na projekt: W kinie w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 7/2023

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 8/2023

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 9/2023

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 1/2024

w sprawie wprowadzenia planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 2/2024

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 3/2024

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 4/2024

zmieniające zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Domu Kultury w Kraśniczynie z dnia 18.01.2021 w sprawie Regulaminu wynagradzania głównego księgowego Domu Kultury w Kraśniczynie

Zarządzenie nr 5/2024

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie Dziennik: BUDŻET

Zarządzenie nr 6/2024

w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Domu Kultury w Kraśniczynie

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paulina Stafijowska
Odpowiada:Paulina Stafijowska
Wytworzył:Paulina Stafijowska
Data ostatniej zmiany:2024-07-02 12:05:00

Archiwum

Data Autor
2024-06-10 13:23 Paulina Stafijowska zobacz
2024-05-23 13:56 Paulina Stafijowska zobacz
2024-05-22 13:30 Paulina Stafijowska zobacz
2024-05-16 08:20 Paulina Stafijowska zobacz
2024-05-06 13:37 Paulina Stafijowska zobacz
2024-05-06 13:26 Paulina Stafijowska zobacz
2024-05-06 13:22 Paulina Stafijowska zobacz
2024-05-06 13:06 Paulina Stafijowska zobacz
2024-05-06 12:40 Marta Zorska-Swatowska zobacz
2023-11-27 19:47 Marta Zorska-Swatowska zobacz
2021-04-14 11:41 Marta Zorska-Swatowska zobacz
2021-04-13 13:58 Marta Zorska-Swatowska zobacz
2021-04-13 13:22 Marta Zorska-Swatowska zobacz
2021-03-13 12:02 Marta Zorska-Swatowska zobacz
2021-03-13 11:33 Marta Zorska-Swatowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 513