Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Kultury w Kraśniczynie
drukuj

RODO

Polityka Prywatności i ochrony danych osobowych

 

Ochrona danych

Witamy na stronie Domu Kultury w Kraśniczynie https://www.e-bip.org.pl/kulturakrasniczyn/. Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną.  

 

Zamierzone wykorzystanie danych osobowych do przetwarzania

Administratorem danych w Domu Kultury w Kraśniczynie jest: Dyrektor Domu Kultury, ul. Polna 2A, 22-310 Kraśniczyn.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-  wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- podjęcia czynności zmierzających do podpisania umowy, a następnie podpisania i realizacji zapisów umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

oraz

- realizacji wyrażonej zgody przez osobę  której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

- w przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

- w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

- podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych ustawowo jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celów wymienionych w pkt.3. Zaś w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie i przeprowadzonych przez nas jest niezgodne z prawem lub niedozwolone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z tym organem pod adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Telefon: 22 531-03-00
Faks: 22 531-03-01
Infolinia: 606-950-000
Adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

 

Inspektor ochrony danych

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych użytkowników w zakresie działania Domu Kultury w Kraśniczynie, a także przysługujących użytkownikom uprawnień, zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@krasniczyn.gmina.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Data wydania polityki prywatności: Kraśniczyn, 14.04.2021

 

RODO - co wprowadza?

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, Administratorami danych, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie, z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Zmiany dotyczące wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, kluczowe zmiany dotyczą:

 • Rozporządzenie stosuje się również do przedsiębiorców działających poza UE przetwarzających dane osób z UE,
 • Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji, (np. dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia),
 • Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych do konkretnych celów i na konkretny okres,
 • Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych,
 • Obowiązku zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego, administratorowi danych i powiadamiania właściciela danych,
 • Prawa do usunięcia danych „bycia zapomnianym”,
 • Uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych,
 • Doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane, zapewnienie większej liczby informacji na temat sposobu przetwarzania danych i zapewnienie, aby informacje były dostępne w przejrzysty i zrozumiały sposób,
 • Prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami,
 • Ochrony prywatności w fazie projektowania np. stosowanie technologii takich jak pseudonimizacja oraz szyfrowanie,
 • Prawo do przenoszenia danych, ułatwia przesyłanie danych osobowych pomiędzy dostawcami usług.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paulina Stafijowska
Odpowiada:Paulina Stafijowska
Wytworzył:Paulina Stafijowska
Data ostatniej zmiany:2024-05-06 14:31:32

Archiwum

Data Autor
2024-05-06 14:10 Paulina Stafijowska zobacz
2024-01-18 13:01 Paulina Stafijowska zobacz
2021-03-13 13:25 Marta Zorska-Swatowska zobacz
2021-03-13 12:00 Marta Zorska-Swatowska zobacz
2021-03-13 12:00 Marta Zorska-Swatowska zobacz
2021-03-13 11:41 Marta Zorska-Swatowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 292