Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa
drukuj

Status prawny

Muzeum działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 roku Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
  • ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
  • Statutu Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie nadanego uchwałą nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 października 2014 r.
  • Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa


Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Dzierżoniów pod numerem 3 i posiada osobowość prawną.

Organizatorem Muzeum jest Gmina Miejska Dzierżoniów.

Muzeum używa pieczęci prostokątnej z nazwą i adresem Muzeum.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Szachniewicz
Odpowiada:Henryk Smolny
Wytworzył:Marta Szachniewicz
Data ostatniej zmiany:2016-02-16 09:46:04

Archiwum

Data Autor
2015-06-11 12:57 Marta Szachniewicz zobacz
2013-01-08 14:55 Maria Feliks zobacz
2013-01-08 14:54 Maria Feliks zobacz
2013-01-08 14:54 Maria Feliks zobacz
2013-01-08 13:35 Maria Feliks zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 866