Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

usługa konserwacji zabytkowego pianina

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na:

 

„Usługę konserwacji zabytkowego pianina dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”

Nr ref.: ZP/MJP/18/2020

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2020 r. o godz. 11:00.

 

 

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

informacja o wynikach postępowania

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grochowicka
Odpowiada:Agata Grochowicka
Wytworzył:Agata Grochowicka
Data ostatniej zmiany:2020-09-09 14:03:33

Archiwum

Data Autor
2020-09-01 10:09 Agata Grochowicka zobacz
2020-09-01 10:08 Agata Grochowicka zobacz
2020-09-01 10:06 Agata Grochowicka zobacz
2020-09-01 10:06 Agata Grochowicka zobacz
2020-09-01 10:05 Agata Grochowicka zobacz
2020-08-31 15:44 Agata Grochowicka zobacz
2020-08-31 15:35 Agata Grochowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 76