Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
drukuj

Przedmiot działalności

1. (68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie w tym sprawowanie   w   imieniu   Gminy   Miasta   Tarnowa   zarządu   budynkami   stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miasta Tarnowa, a w szczególności

  • utrzymywanie budynków, mieszkań i lokali użytkowych oraz ich otoczenia w należytym stanie technicznym i estetycznym

  • wykonywanie oraz zlecanie wykonywania remontów, napraw i konserwacji zasobów lokalowych, w zakresie należącym do wynajmującego

  • zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe na zasadach określonych przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, a nadto egzekwowanie wykonywania tych umów

  • przeprowadzanie kontroli prawidłowości użytkowania lokali mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku i otoczenia – z wydawaniem zaleceń w tych sprawach

2.  (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 
3.  (71.11.Z) Działalność w zakresie architektury
 
4.   (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynieri i związane z nią doradztwo techniczne
 
5. (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
 
6.    (81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 
7.    (81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 
8.    (81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 
9.  (41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 
10.   (55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Giemza
Odpowiada:Tomasz Giemza
Wytworzył:Tomasz Giemza
Data ostatniej zmiany:2021-07-14 11:38:42

Archiwum

Data Autor
2020-12-14 15:37 Tomasz Giemza zobacz
2010-10-29 15:58 Tomasz Giemza zobacz
2010-10-29 15:58 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1160