drukuj

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Barbara Przeradzka - Martko

 

Administrator danych zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane legalnie na podstawie art. 6 i 9 RODO, zakres danych osobowych jest adekwatny do celów przetwarzania, z zachowaniem zasady minimalizacji danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez konkretnie określony czas, z uwzględnieniem zasad określonych w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, a wobec osób, których dane są przetwarzane wykonano obowiązek informacyjny (art. 12, 13, 14 RODO) wraz ze wskazaniem im: prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, „bycia zapomnianym”. Zapewniono ochronę danych osobowych w przypadku powierzenia danych w postaci umów powierzenia z podmiotami przetwarzającymi (art. 28 RODO). Administrator prowadzi także Rejestr Czynności Przetwarzania danych z godnie a art. 30 RODO.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

jest Rafał Kłosowski

 

Kontakt z IOD

 tel. 56 472 60 36  lub e-mail:  iod@norwid.eu

Osoby odpowiedzialne

Autor:Rafał Kłosowski
Odpowiada:Rafał Kłosowski
Wytworzył:Rafał Kłosowski
Data ostatniej zmiany:2018-09-13 13:35:05

Archiwum

Data Autor
2018-09-13 13:34 Rafał Kłosowski zobacz
2018-09-13 13:34 Rafał Kłosowski zobacz
2018-09-13 13:21 Rafał Kłosowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 121