Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny "Pałac Kamieniec'' Sp. z o.o.
drukuj

Rys historyczny

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z siedzibą w XVIII-wiecznym pałacu w Kamieńcu, przy ul. Polnej 2 został utworzony i zarejestrowany jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w listopadzie 1998 roku na mocy Zarządzenia Nr 513/98 Wojewody Katowickiego, jednakże Jego działalność jako zakładu opieki zdrowotnej sięga okresu powojennego i przedstawia się następująco:

  • Zaraz po wojnie w Pałacu został utworzony tzw. Turnusowy Dom Dziecka dla sierot powojennych na 150 łóżek.
  • W roku 1951 powstało Prewentorium dla Dzieci w Kamieńcu pow. Gliwice dla chorych na gruźlicę, których szczególnie na tym terenie nie brakowało, a miejscowość ze względu na swe walory klimatyczne była doskonałym miejscem na rekonwalescencję dla tej grupy pacjentów.
  • W roku 1974 na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Matki i Dziecka w Katowicach, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach Uchwałą nr 48/1040/73 z dnia 8 listopada 1973 r. zmieniło profil dotychczasowego Prewentorium dla Dzieci w Kamieńcu na Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci- Kamieniec pow. Gliwice, rozszerzając zakres świadczonych usług zdrowotnych o wszystkie choroby układu oddechowego, wady postawy, choroby układu trawienia (nadwagi, niedowagi). Sanatorium na początku zostaje włączone do struktury ZOZ-u tarnogórskiego, a następnie na początku lat osiemdziesiątych do ZOZ-u pyskowickiego.
  • W tym kształcie Zakład działa aż do roku 1998, kiedy to w związku z wprowadzaną reformą systemu opieki zdrowotnej, na mocy Zarządzenia nr 148/98 Wojewody Katowickiego z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zmian w organizacji Zespołów Opieki Zdrowotnej w Pyskowicach i Tarnowskich Górach i utworzenia „Ośrodka   Leczniczo – Rehabilitacyjnego Kamieniec – Zbrosławice”, zostaje wyłączone ze struktury ZOZ-u Pyskowice i połączony wraz z wyłączonym ze struktury ZOZ-u tarnogórskiego – Sanatorium neuropsychiatrycznym dla dzieci i powstaje Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice.
  • Obie placówki wchodzące w strukturę organizacyjną Ośrodka zostają zarejestrowane jako szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i tak funkcjonują do 2003 roku, bowiem w sierpniu 2003 Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza nowe zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych od 2004 roku i tu nagle pojawia się problem natury formalnej – brak statusu uzdrowiska zarówno w Kamieńcu jak i w Zbrosławicach.
  • W związku z powyższym w trybie pilnym przeprowadzone zostają kolejne zmiany organizacyjne w ramach których na bazie sanatorium w Kamieńcu powstaje:

- oddział rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci na 100 łóżek, natomiast na bazie     sanatorium w Zbrosławicach mieszczącego się przy ul. Batorego 8 powstaje:

- zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży na 40 łóżek

  • Od roku 2007 Ośrodek rozszerzył swoją ofertę o dodatkową usługę z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dzieci.
  • W roku 2014 działalność Ośrodka zostaje rozszerzona o świadczenia ambulatoryjne w zakresach:

-Poradni Alergologicznej

-Poradni Alergologicznej dla Dzieci

-Poradni Rehabilitacyjnej

-Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci

-Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej

- Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej

  • 3 sierpnia 2015 Ośrodek zostaje przekształcony z sp zoz w spółkę prawa handlowego i tak powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. , której jedynym wspólnikiem jest Województwo Śląskie.
  • W grudniu 2015 roku zostaje przeprowadzona kolejna zmiana w strukturze łóżek, a mianowicie ze 100 łóżek rehabilitacyjnych, a w pełni nie zakontraktowanych przez NFZ zostaje wyłączonych 25 łóżek i zarejestrowanych na potrzeby dotychczasowego 45 łóżkowego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, na które już od lipca 2016 roku Zakład otrzymuje dodatkowy kontrakt z NFZ.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Sotel
Odpowiada:Monika Sotel
Wytworzył:Monika Sotel
Data ostatniej zmiany:2020-09-29 17:51:31

Archiwum

Data Autor
2020-09-29 17:49 Monika Sotel zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2634