Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Zarządzenia Dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  Kierownika Nr   5  /2014

z dnia   23 maja  2014

 

 

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej

 

 

§ 1

 

Na podstawie  Rozdziału VI  Regulaminu Pracy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,  ustalonego Zarządzeniem nr 2/2013 z dnia 06.03.2013r.   w związku z art. 130 par.1 Kodeksu Pracy


zarządzam  co następuje:

 

§ 2

 

Ustalam  dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą    -20 czerwca ( piątek )  2014 r .

 

§ 3

 

Zobowiązuję pracowników do odpracowania tego dnia  w dniu 7 czerwca 2014r.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Kierownik

                                                                                                   ( -  )

                                                                                  mgr  Bogumiła Rybińska

 

 

 

 

Zarządzenie  Kierownika Nr   2  /2014

z dnia   2 kwietnia  2014

 

 

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 

 

§ 1

 

Na podstawie  Rozdziału VI  Regulaminu Pracy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,  ustalonego Zarządzeniem nr 2/2013 z dnia 06.03.2013r.  w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku,  o sygnaturze akt     K 27/11


zarządzam  co następuje:

 

§ 2

 

Ustalam  dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą    - 02 maja  2014 r.  za święto przypadające w sobotę – 3 maja 2014 r.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Kierownik

                                                                                             

                                                                                  mgr  Bogumiła Rybińska