Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
drukuj

Majątek

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu nabyła z mocy prawa:


a/

prawo własności budynków i budowli położonych w: Nowym Tomyślu na dz. 899/6; prawo własności lokalu użytkowego o pow. użytkowej 74,61 mm; prawo własności lokalu użytkowego o pow. użytkowej 80,47 m i udziału w częściach wspólnych budynku wynoszącego 150/1000 na działce nr 411/1 w Wytomyślu; prawo własności lokalu użytkowego o pow. użytkowej 103,1 m i udziału w częściach wspólnych budynku wynoszącego 153/1000 na działce nr 101/1 w Bukowcu;


b/

prawo użytkowania wieczystego: zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Tomyśl, położonej w Nowym Tomyślu oznaczonej dz. nr 899/6, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1N/00019526/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu; zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Tomyśl, położonej w Jastrzębsku Starym gm. Nowy Tomyśl do udziału 147/1000 w dz. oznaczonych nr 403/2 oraz 108/6, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1N/00019335/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu; zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Tomyśl, położonej w Wytomyślu gm. Nowy Tomyśl do udziału 150/1000 w dz. oznaczonej nr 411/1, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1N/00034614/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu; zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Tomyśl, położonej w Bukowcu gm. Nowy Tomyśl do udziału 153/1000 w dz. oznaczonej nr 101/1, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1N/00018550/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu.

Majątek Biblioteki /wg stanu na 31. XII. 2020 r./:

• budynek MiPBP w Nowym Tomyślu - 1 917 839,85
• budynek Filii w Wytomyślu - 21 195,00
• pozostałe środki trwałe - 1 059 537,16
• zbiory biblioteczne - 1 330 877,01

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lucyna Kończal-Gnap
Odpowiada:Lucyna Kończal-Gnap
Wytworzył:Lucyna Kończal-Gnap
Data ostatniej zmiany:2021-03-01 12:00:07

Archiwum

Data Autor
2020-11-19 17:12 Lucyna Kończal-Gnap zobacz
2019-04-03 10:50 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 264