Biuletyn Informacji Publicznej
Lwówecka Biblioteka Publiczna
drukuj

Raport o stanie zapewnienia dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 1. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Lwówecka Biblioteka Publiczna

Numer identyfikacyjny REGON

23119326000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sekretariat@bibliotekalwowecka.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

aleksandra.szymanowicz@bibliotekalwowecka.pl

Telefon kontaktowy

757824544

Data

2021-03-29

Miejscowość

Lwówek Śląski

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

Powiat lwówecki

Gmina

Lwówek Śląski (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

6

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

Strona 2

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

2

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek Głównej Biblioteki wpisany do rejestru zabytków (Plac Wolności 1, Ratusz) częściowo dostępny - wejście z poziomu chodnika prowadzi do Działu Dziecięcego oraz toalety na parterze (dostępne też dla osób poruszających się na wózkach). Dział dla Dorosłych i Placówka Historyczno - Muzealna znajdują się na I piętrze, w razie potrzeby pracownicy ww. działów będą proszeni na parter. Punkt Informacji Turystycznej oraz Filia nr 3 w Kotliskach nie posiadają barier architektonicznych. Filie wiejskie Nr 6 w Sobocie, Nr 7 w Rakowicach Wlk., Nr 8 w Niwnicach umieszczone w budynkach na wysokim parterze. W razie potrzeby pracownicy wyjdą przed budynek po kontakcie np. telefonicznym. W budynkach nie ma wind, podjazdów, toalet dla osób niepełnosprawnych. W żadnym z budynków nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a. Biblioteka umożliwia osobom uprawnionym dostęp alternatywny - kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków  komunikacji elektronicznej.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

Strona 3

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url http://bibliotekalwowecka.pl/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-20

ID a11y-url http://www.e-bip.org.pl/pimbp_lwoweksl

ID a11y-status [ X ] Zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-20

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa bibliotekalwowecka.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń: część grafik nie została opatrzona atrybutem alt z napisem. Wprowadzono ułatwienia strony: obsługa strony jest możliwa zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki; uruchomiono narzędzia dostępności ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana rozmiaru czcionki, pogrubienie czcionki, skala szarości, jasne tło, zmiana kontrastu wysoki/odwrócony, podkreślenie linków, pomoc w nawigacji – zawsze widoczne okienko wyszukiwarki.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a) Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b) Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c) Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

d) Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

e) Przesyłanie faksów

[ X ] NIE

f) Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe  i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

Strona 4

g) Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] NIE

h) Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] NIE

Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X  ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a) tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b) nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c) informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Baca
Odpowiada:Joanna Baca
Wytworzył:Joanna Baca
Data ostatniej zmiany:2021-03-31 11:39:07

Archiwum

Data Autor
2021-03-31 11:37 Joanna Baca zobacz
2021-03-31 11:33 Joanna Baca zobacz
2021-03-31 11:05 Joanna Baca zobacz
2021-03-31 11:04 Joanna Baca zobacz
2021-03-31 11:03 Joanna Baca zobacz
2021-03-31 10:53 Joanna Baca zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 97