Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie
drukuj

Komunikaty

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

BUDOWLANEGO W OPATOWIE

 

dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących

w okresie zimowym

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie

 

przypomina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

 

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

 

Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

 

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

 

 

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Opatowie

Stanisław Męczkowski

 

 

Opatów, grudzień 2022 r.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisław Męczkowski
Odpowiada:Stanisław Męczkowski
Wytworzył:Stanisław Męczkowski
Data ostatniej zmiany:2022-12-20 12:52:24

Archiwum

Data Autor
2021-02-10 10:17 Stanisław Męczkowski zobacz
2021-02-10 10:13 Stanisław Męczkowski zobacz
2021-02-10 10:01 Stanisław Męczkowski zobacz
2021-02-10 09:56 Stanisław Męczkowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 326