Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 1 "Pod Topolą"
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

https://www.e-bip.org.pl/pm1kostrzyn/7598

Wstęp deklaracji

 

Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.e-bip.org.pl/pm1kostrzyn/7598

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą”, ul. Osiedlowa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Tel. 95 752 34 76, 95 752 35 97

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo,

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edyta Szukała, adres poczty elektronicznej: pm1@onet.pl Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 95 752 3476 lub 95 752 35 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Pod Topolą"
 • Adres: Przedszkole Miejskie Nr 1 "Pod Topolą", ul. Osiedlowa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
 • E-mail: pm1@onet.pl
 • Telefon: 957523476

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia, aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać 6 stopni (podjazd nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych) drzwi otwierane są ręcznie, po skorzystaniu z domofonu.

2. Budynek jest dwukondygnacyjny. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W pobliżu brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Pod Topolą" jest pan Zbigniew Miszczak , e-mail: inspektor@cbi24.pl

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Szukała
Odpowiada:Edyta Szukała
Wytworzył:Edyta Szukała
Data ostatniej zmiany:2024-03-07 09:15:03

Archiwum

Data Autor
2024-03-05 10:58 Edyta Szukała zobacz
2020-09-25 09:30 Edyta Szukała zobacz
2020-05-07 13:00 Edyta Szukała zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1005