drukuj

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione w BIP-ie

 

Podstawa prawna: art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz.1198 z późniejszymi zmianami).

1.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

2. Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie musi składać pisemnego wniosku.

3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje:

4. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli jednak termin ten nie jest możliwy do zrealizowania, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

5. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Nowakowski
Odpowiada:Krzysztof Nowakowski
Wytworzył:Krzysztof Nowakowski
Data ostatniej zmiany:2013-03-25 18:10:05

Archiwum

Data Autor
2013-03-18 13:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 258