Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://www.e-bip.org.pl/zarzdrogpow/

Dane teleadresowe jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku

 1. Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzętnik

tel/fax: 56 4748230

e-mail: zdpnml@gmail.com

Data publikacji strony internetowej: 18.02.2014 r.


Data ostatniej istotnej aktualizacji: aktualizacja na bieżąco

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości

 
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2024-02-08

Ocenę dostępności dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest : Sebastian Urbański e-mail: zdpnml@gmail.com Telefon: 56 4748230

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi 1 wejście.
 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym.
 • Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy umiejscowiony przy wejściu głównym.
 • W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny poczekać do chwili przyjścia pracownika merytorycznego.
 • Krawędzie schodów wewnętrznych i zewnętrznych oznaczono kolorem żółty dla potrzeb osób słabowidzących.
 • Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Obok budynku znajduje się parking, z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, nieodpłatnie. Miejsca parkingowe posiadają oznakowania pionowe i poziome, z użyciem koloru niebieskiego.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • Powierzchnie przeszklone oznaczono taśmą.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dominika Stanowicka
Odpowiada:Joanna Robaczewska
Wytworzył:Sebastian Urbański
Data ostatniej zmiany:2024-02-08 11:23:05

Archiwum

Data Autor
2020-09-23 11:44 Dominika Stanowicka zobacz
2020-09-23 11:42 Joanna Robaczewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 837