Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
drukuj

Zarządzenie nr 7/2021 - 12.04.2021

Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Ludwikowo 3. 85-502 Bydgoszcz

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2021

DYREKTORA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia rotacyjnego systemu czasu pracy 
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
zarządza się co następuje:


§1. Z dniem 12.04.2021 r. wprowadza się rotacyjny system czasu pracy dla beneficjentów Zakładu Aktywności Zawodowej


§2. Pracownicy wymienieni w § 1 zostaną w odpowiedni sposób powiadomieni przez swoich instruktorów, przełożonych o czasie i sposobie wykonywania pracy.


§3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz BIP.


§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 12.04.2021 r.

 

                                                                                         Stanisław Kuczyniecki

                                                                                                                  Dyrektor ZAZ Bydgoszcz

 

Oryginał zarządzenia w załączniku

Praca Rotacyjna

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Ciężki
Odpowiada:Stanisław Kuczyniecki
Wytworzył:Krzysztof Ciężki
Data ostatniej zmiany:2021-04-08 12:29:20

Archiwum

Data Autor
2021-04-08 12:27 Krzysztof Ciężki zobacz
2021-04-08 12:25 Krzysztof Ciężki zobacz
2021-04-08 12:13 Krzysztof Ciężki zobacz
2021-04-08 12:06 Krzysztof Ciężki zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 660