Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku


Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-03-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-04

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
 • brak focusu wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia 04.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika jednostki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
  Pani Barbara Olbryś
 • E-mail: zopo@plonsk.pl
 • Telefon: 23 662 26 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
ul. Płocka 19, 09-100 Płońsk,

e-mail: zopo@plonsk.pl

telefon: 23 662 26 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Jednostka nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aleksander Szałkowski
Odpowiada:Aleksander Szałkowski
Wytworzył:Aleksander Szałkowski
Data ostatniej zmiany:2023-03-31 16:55:38

Archiwum

Data Autor
2022-11-22 13:44 Aleksander Szałkowski zobacz
2020-09-08 08:20 Aleksander Szałkowski zobacz
2020-09-04 08:16 Aleksander Szałkowski zobacz
2020-09-04 08:15 Aleksander Szałkowski zobacz
2020-09-04 08:13 Aleksander Szałkowski zobacz
2020-09-04 08:12 Aleksander Szałkowski zobacz
2020-09-04 08:12 Aleksander Szałkowski zobacz
2020-09-04 08:08 Aleksander Szałkowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 788