Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Poprawczy w Tarnowie
drukuj

Zamówienia publiczne

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu monitoring/ZPTarnow/2016

Zakład Poprawczy w Tarnowie zamiesza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu monitoring/ZPTarnów/2016 o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101

 

 

Informacja z otwarcia ofert w powtórzonym przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy zamieszcza informację z otwarcia ofert w powtórzonym postępowaniu o zamówienie publiczne monitoring/ZPTarnów/2016 na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101 Załącznik

 

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, że w dziale zamówienia publiczne zamieszczone zostały pytania i odpowiedzi do powtórzonego przetargu monitoring/ZPTarnów/2016 PYTANIE nr 1 Czy w związku z rozpisaniem nowego przetargu i przesunięciu dnia otwarcia ofert na 30 listopada Inwestor analogicznie przesunie termin zakończenia robót? ODPOWIEDŹ Zamawiający nie przesuwa terminu zakończenia robót. PYTANIE nr 2 Proszę o informację, […]

 

 

NOWE, powtórzone postępowanie monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w dziale przetargi znajduje się NOWE, powtórzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – monitoring/ZPTarnów/2016, na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101

 

 

Informacja o wykluczeniu i unieważnieniu przetargu

Zakład Poprawczy informuje, iż w dziale przetargi zamieszczona została informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne monitoring/ZPTarnów/2016 na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101

 

 

Infor. z otwarcia ofert w przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy informuje, iż w dziale przetargi zamieszczonaa została informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne monitoring/ZPTarnów/2016 na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101

 

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne monitoring/ZPTarnów/2016 na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101 Załączniki

 

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy zamieszcza poniżej pytania i odpowiedzi jakie wpłynęły do postępowania o zamówienie publiczne monitoring/ZPTarnów/2016. PYTANIE 1 W związku z wymaganiem przedstawienia kosztorysu w wersji szczegółowej (Rozdział 5, punkt 5.4SIWZ) zwracam się z prośbą o udostępnienie pliku z przedmiarem instalacji niskoprądowych w wersji edytowalnej ODPOWIEDŹ Zakład Poprawczy nie dysponuje przedmiarem instalacji niskoprądowych w wersji edytowalnej, […]

 

 

Zmiana SIWZ w przetargu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

W związku dużą ilością zapytań dotyczących SIWZ, Zakład Poprawczy wprowadza zmianę SIWZ w przetargu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015 I. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w rozdziale I pkt 15z treści:„Przebudowa budynku głównego Zakładu Poprawczego w Tarnowie wrazz termomodernizacją”. Nie otwierać przed dniem 4 sierpnia 2015r.,godz. 10:30″.na treść:„Przebudowa budynku głównego Zakładu Poprawczego w Tarnowie wrazz termomodernizacją”. Nie otwierać przed […]

 

 

Zmiana treści ogłoszenia w przetargu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących SIWZ, Zakład Poprawczy w Tarnowie wprowadza zmianę zapisu w rozdziale X ogłoszenia „Miejsce i termin składania ofert” z treści: Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101 w sekretariacie Zakładu. Termin składania ofert: 04 sierpnia 2015 r. do godziny 10:00. na treść: Oferty należy […]

 

 

Zapytania i odpowiedzi do przetargu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. PYTANIE NR 1Czy w stosunku do nawiewników higrosterowanych określonych w Zestawieniu stolarki okiennej (Załącznik nr 10, Tom 2.1.1), Zamawiający wymaga […]

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

Zakład Poprawczy w Tarnowie zamieszcza w poniższym załączniku ogłoszenie o zamówieniu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015 na „PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ”

 

 

SIWZ wyposażenie/ZPTarnów/2014

ZAKŁAD POPRAWCZY W TARNOWIE ZAMIESZCZA SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR WYPOSAŻENIE/ZPTarnów/2014 NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ I WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z MONTAŻEM W RAMACH PROWADZONEJ INWESTYCJI „ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIEPRZY UL. KLIKOWSKIEJ 101”.

 

 

Wyposażenie/ZPTarnów/2014

ZAKŁAD POPRAWCZY W TARNOWIE ZAMIESZCZA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR WYPOSAŻENIE/ZPTarnów/2014 NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ I WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z MONTAŻEM W RAMACH PROWADZONEJ INWESTYCJI „ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIEPRZY UL. KLIKOWSKIEJ 101”.Poniżej załącznik z treścią ogłoszenia:

Załączniki

 
 
 

Zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Wśród złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: KONSORCJUM Eko-Bud Sp. z .o.o. Ul. Torowa 1 33-100 Tarnów WMPS Wylewki maszynowe s.c. P.Kułaga, S. Zając Westerplatte 14A/30 33-100 Tarnów Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie ze SIWZ i dlatego została wybrana jako najkorzystniejsza. III. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. IV. […]

 

 

Zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi udzielone zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, będące autorem projektu, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Dla utrzymania przejrzystości, numery […]

 

 

Zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi udzielone zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, będące autorem projektu, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Dla utrzymania przejrzystości, numery […]

 

 

Zmiana nr 3 treści SIWZ w przetargu rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje o zmianach nr 3 wprowadzonych w treści SIWZ w przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012. Prezentujemy poniżej treść zmian oraz zamieszczamy w załączniku tekst jednolity po zmianach SIWZ rozbudowa/ZPTarnów/2012.I. Wprowadza się zmianę zapisu w rozdziale V ust.1 pkt 2 SIWZ z treści: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminuskładania ofert, […]

 

 

Zmiana nr 2 treści ogłoszenia o zamówieniu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje o zmianach nr 2 wprowadzonych w treści ogłoszenia o zamówieniu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012. Prezentujemy poniżej treść zmian oraz zamieszczamy w załączniku tekst jednolity po zmianach ogłoszenia o zamówieniu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012.I. Wprowadza się zmianę zapisu w rozdziale VII ust.1 pkt 2 z treści: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem […]

Załącznik

ogłoszenie o zamówieniu rozbudowa zptarnow 2012
 
 
 
 

Zmiana SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert w przetargu rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż zmianie ulegnie SIWZ oraz termin składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne nr rozbudowa/ZPTarnów/2012. Zmiana nastąpi w wyniku wyroku KIO, jaki zapadł w dniu 17.04.2012 (Zamawiający nie otrzymał dotychczas jego odpisu nakazującego wykonanie konkretnych czynności). Niezwłocznie po tym jak do Zamawiającego wpłynie odpis wyroku KIO, zamawiający wprowadzi i zamieści zmiany do SIWZ ze zmianą terminu składania ofert włącznie – według wskazań KIO. Zmiana SIWZ wraz z nowym, przedłużonym terminem składania ofert zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego przed dotychczas wyznaczonym terminem składania ofert (24.04.2012 godz. 12.00)

 
 
 

Kolejne zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi udzielone zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, będące autorem projektu, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla utrzymania przejrzystości, […]

 
 
 

Poprawić str. 4 – Kolejne zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi udzielone zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, będące autorem projektu, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla utrzymania przejrzystości, […]

 

 

Następne zapytania do przetargu rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Dla utrzymania przejrzystości, numery zapytań i odpowiedzi są kontynuacją wcześniejszych.PYTANIE NR 34Przedmiar „TARNÓWteletech.ath” poz. 11 należy wycenić zestaw PC z […]

 

 

 

Kolejne zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Dla utrzymania przejrzystości, numery zapytań i odpowiedzi są kontynuacją wcześniejszych. PYTANIE NR 32 W związku ze szczególnym charakterem istniejącego obiektu, prosimy o […]

 

 

 

Zapytanie do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęło zapytanie odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytania oraz bezpośrednio odpowiedź na to pytanie.Dla utrzymania przejrzystości, numery zapytań i odpowiedzi są kontynuacją wcześniejszych.PYTANIE NR 31Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w przypadku, gdy ofertę […]

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jerzy Pabian
Odpowiada:Jerzy Pabian
Wytworzył:Jerzy Pabian
Data ostatniej zmiany:2021-05-08 13:54:49

Archiwum

Data Autor
2021-05-08 13:42 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 13:33 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 13:27 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 13:24 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 13:21 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 13:18 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 13:14 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 13:12 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 13:09 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 13:00 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:31 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:27 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:27 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:21 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:19 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:19 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:16 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:15 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:15 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:13 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:10 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:09 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:08 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:07 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:05 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 10:00 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:59 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:52 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:52 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:51 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:48 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:47 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:44 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:44 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:42 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:36 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:15 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:14 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:12 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 09:10 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 08:32 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 08:31 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-08 08:27 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 22:33 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 22:28 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 22:27 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 22:26 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 22:09 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 22:08 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 21:55 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 21:44 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 21:43 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 21:28 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 21:24 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 21:23 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 21:20 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 21:07 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 20:53 Jerzy Pabian zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 765