Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

       Prowadzone przez szkołę rejestry czy ewidencje obejmują zbiór typowy dla jednostek budżetowych (w szczególności w zakresie rachunkowości, ewidencji składników majątkowych, ewidencji kadrowej) i zbiór typowy dla szkół. Archiwizowane są te zasoby, które podlegają takiemu obowiązkowi.

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy:

Rejestry, ewidencje:

 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydanych indeksów
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr wydanych świadectw dojrzałości LM
 • rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • rejestr pieczęci
 • rejestr delegacji służbowych
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania

Archiwum:
Zasób archiwalny Zespołu Szkół w Brzeg stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:

 • dzienniki lekcyjne
 • księgi arkuszy ocen
 • akta osobowe uczniów i słuchaczy
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • projekty organizacyjne
 • akta osobowe pracowników
 • listy płac
 • kartoteki wynagrodzeń
 • kartoteki zasiłkowe
 • plany budżetowe
 • bilanse
 • dowody bankowe
 • dowody kasowe
 • dokumentacja finansowa i księgowa
 • dokumentacja techniczna
 • dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.

Dane osobowe są pod ochroną, a sposoby i zasady ich udostępniania są realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Wiktor
Odpowiada:Krzysztof Górecki
Wytworzył:Agata Wiktor
Data ostatniej zmiany:2013-03-22 12:26:52

Archiwum

Data Autor
2013-03-22 08:01 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1291