Biuletyn Informacji Publicznej
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
drukuj

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 1. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Wyspiańskiego 5

Numer identyfikacyjny REGON

27204196200000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sekretariat@sniadek.com

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

sekretariat@sniadek.com Telefon kontaktowy 322282147

Data

2021-04-01

Miejscowość

Siemianowice Śląskie

 

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. ŚLĄSKIE

Powiat

Powiat m. Siemianowice Śląskie

Gmina

 1. Siemianowice Śląskie (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

 

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

 

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

 

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

 

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] NIE

 

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Trzypiętrowy budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, nie ma podjazdów, drzwi automatycznie się otwierających czy wind. Na każdym piętrze jest wywieszony plan ewakuacji, w formie plakatu. Nie ma jednak głosowych komunikatów, oświetlenia w formie listwy przypodłogowej czy pokoju oczekiwania na ewakuację.

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                                0

Liczba aplikacji:                                                          0

 

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

 

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                                1

Liczba aplikacji:                                                          0

 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej                   sniadek.com

Zgodność z UdC                                [ X ] Niezgodna

 

 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa tutejszej placówki jest w trakcie dostosowywania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 

 1. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
 2. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                                         [ X ] NIE

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych                                                                                                          [ X ] NIE

 1. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
 2. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)                                                                                 [ X ] NIE

 1. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
 2. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

 

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

 

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  1. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

 

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

 

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

 

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

 

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Szkaradek
Odpowiada:Iwona Szkaradek
Wytworzył:Iwona Szkaradek
Data ostatniej zmiany:2021-05-19 11:00:04

Archiwum

Data Autor
2021-05-19 10:57 Iwona Szkaradek zobacz
2021-05-19 10:53 Iwona Szkaradek zobacz
2021-05-19 10:49 Iwona Szkaradek zobacz
2021-05-19 10:32 Iwona Szkaradek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 266