Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka
drukuj

Harmonogram pracy

Uwaga

Od 8 października do szkoły mogą wejść tylko uczniowie
i pracownicy szkoły. Wszystkie sprawy administracyjne proszę załatwiać telefonicznie 
lub drogą elektroniczną. 

Anna Tkaczuk

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), przepisów szczegółowych oraz Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim.

Zgłaszanie spraw odbywa się poprzez sekretariat szkoły w trybie administracyjnym.

Dyrektor:

przyjęcia uczniów do szkoły na podstawie Regulaminu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,

przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

wydaje zaświadczenia Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,

Sekretariat:

wydawanie legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych, duplikatów legitymacji szkolnych świadectw oraz odpisów arkuszy ocen,

wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły uczniów,

Wydawanie zaświadczeń uczniowskich o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, MOPS, WKU, zakładu pracy rodziców, Urzędu Pracy. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie, na bieżąco, na prośbę zainteresowanego. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji i świadectw po wniesieniu stosownej opłaty skarbowej na konto 56 2030 0045 1110 0000 0238 9080.

Kadry:

rejestr pracowników, 

wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu (pracownikom),

rejestr zwolnionych pracowników,

Archiwum:

Archiwum szkolne prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcja archiwizacyjną

Księgowość:

Księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont.

Prowadzony jest rejestr wydawanych zaświadczeń i innych druków ścisłego zarachowania.

 

Korespondencja - szkoła prowadzi dziennik korespondencyjny, pracownik sekretariatu przyjmuje pocztę i przekazuje ją do dyrektora szkoły, dyrektor kieruje sprawę do poszczególnych pracowników w ramach kompetencji.

Ponadto dyrektor szkoły przyjmuje strony w wyznaczonych godzinach. Dyrektor podejmuje decyzje zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i obowiązujących aktach prawnych oraz na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

Decyzje zgodnie ze Statutem Szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Tkaczuk
Odpowiada:Anna Tkaczuk
Wytworzył:Jadwiga Kabatek-Drążkowska
Data ostatniej zmiany:2021-01-28 10:58:38

Archiwum

Data Autor
2020-10-08 16:40 Anna Tkaczuk zobacz
2019-11-14 10:22 Anna Tkaczuk zobacz
2019-11-14 08:44 Anna Tkaczuk zobacz
2019-11-14 08:44 Anna Tkaczuk zobacz
2019-09-05 16:46 Anna Tkaczuk zobacz
2019-09-05 16:46 Anna Tkaczuk zobacz
2019-09-05 13:25 Anna Tkaczuk zobacz
2019-09-05 13:24 Anna Tkaczuk zobacz
2018-03-16 14:31 Anna Tkaczuk zobacz
2018-03-16 14:26 Anna Tkaczuk zobacz
2018-03-16 10:53 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 769