Biuletyn Informacji Publicznej
ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH IM MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU
drukuj

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych i przysługujących prawach.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu, ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 7522300.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Henryk Gauze. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu stacjonarny 29 752 22 70 lub pod adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu, na podstawie:
 1. Przepisów prawa (Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
 2. udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Zespół Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu.
 • Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie
  z przepisami kancelaryjno ? archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.
 • Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Zespół Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o ?Wyrażenie Zgody?, informujemy że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 • Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.
 • Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych

Zespołu Szkół Powiatowych im mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu

 

Henryk Gauze

Tel 29 752 22 70

E-mail iod@powiat-przasnysz.pl

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Szczepkowski
Odpowiada:Paweł Szczepkowski
Wytworzył:Małgorzata Jaworska-Olsztyn
Data ostatniej zmiany:2023-06-07 15:31:11

Archiwum

Data Autor
2021-09-04 08:09 Zbigniew Makowski zobacz
2021-05-27 08:27 Zbigniew Makowski zobacz
2021-05-26 20:53 MAŁGORZATA JAWORSKA-OLSZTYN zobacz
2021-05-26 20:51 MAŁGORZATA JAWORSKA-OLSZTYN zobacz
2021-05-26 20:44 MAŁGORZATA JAWORSKA-OLSZTYN zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 380