Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Siciach prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1. ARCHIWUM

- dokumentacja pedagogiczna,

- dokumentacja uczniowska,

- dokumentacja kadrowo - płacowa,

- dokumentacja księgowa

- inne

 

2. REJESTRY

- Rejestr skarg i wniosków,

- Rejestr szkoleń wstępnych i okresowych,

- Rejestr wypadków,

- Rejestr Zarządzeń Dyrektora,

- Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej,

- Rejestr wyjść służbowych i prywatnych,

- Wykazy uczniów i ewidencja ich obecności, prowadzone w dziennikach lekcyjnych,

- Rejestr wyjść grupowych,

- Rejestr druków ścisłego zarachowania, 

- Księga Protokołów Rady Pedagogicznej, 

- Rejestr wydanych zaświadczeń o przebiegu nauczania ucznia,

- Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela,

- Rejestr faktur,

- Rejestr wydanych kart korewowych,

- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,

- Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu,

- Rejestr zwolnień wydanych przez dyrektora w zakresie zajęć wychowania fizycznego oraz zwolnień w zakresie nauki drugiego języka obcego,

- Rejestr Kontroli przeprowadzonych w placówce - Książka Kontroli

- Rejest kadrowe i płacowe,

- Rejestry finansowo - księgowe,

- Księga Korespondencyjna,

 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

 

3. EWIDENCJE

- Ewidencja nieobecności w pracy,

- Ewidencja delegacji służbowych

- Księga Ewidencji Dzieci,

- Księga Uczniów,

- Książka zdawczo - odbiorcza kluczy,

- Imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,

- Imienna ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzamiów ósmoklasisty,

- Ewidencja Zastępstw Nauczycieli (księga zastępstw),

- Ewidencja wysłanych zawiadomień o realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,

- Ewidencja upoważnień, w tym do przetwarzania danych osobowych, 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zespół
Odpowiada:Zespół
Wytworzył:Zespół
Data ostatniej zmiany:2021-02-17 14:46:01

Archiwum

Data Autor
2021-02-16 13:58 Zespół zobacz
2021-02-16 13:20 Zespół zobacz
2020-09-28 10:28 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 451